zgranut

  zgranut, – ta, – to – pridev

  značenje reči zgranut:

  – mnogo izneneađen, začuđen, zaprepašćen
  – umno poremećen, besan, sumant, pomaman

  zgranuti – glagol

  – iznenaditi ( jako)
  – učiniti da neko izgubi pamet
  – z. (se) – zaprepastiti se, pomamiti se, izbezumiti se

  zgranutost – imenica

  – zaprepašćenost, preneraženost
  – duševno oboljenje, ludilo, mahnitost

  Rečnik SANU, knjiga 6

  Reč – zgranuti se , nalazi se u Vukovom Rečnikupomamiti se

  Речник Куча, Д. Петровић, И. Ћелић и Ј. Капустина:

  зграна, ж. – “паничан страх, престрављеност“
  – Пробуди се дијете, дигла га зграна, снијевало нешто,

  згранут -a -o “престрављен”;

  згранут се -нем се в. помам, помамити се

  Poreklo reči:

  I

  P. Skok u Etomološkom Rečniku objašava poreklo reči zgranut, zgranuti:

  – u osnosvi glagol – granuti u značenju goreti, svetleti

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – arlaukati

  zgranut zgranuti poreklo značenje reči

  II

  zgranut = pao sa grane (kruške)

  Interesantno tumačenje i objašenje nastanka ove reči sledi u celosti:

  О значењу неких речи и израза, М. С. Лалевић, часопис „Наш језик“ , година 2 свеска 3, 1933

  Згранут

  У народном се говору каткад чује ова реч у изразима:
  јеси ли згранут у трчи као згранут и сл.

  Значење је:
  – јеси ли луд? трчи као луд и сл.

  У нашим речницима нисам нашао тумачења овог израза Вук има згранов— „бијесан човјек“ и згранути се с познатим значењем „запрепастити се“.
  Потом има још зграњивање и зграњивати се..

  Сем тога Броз — Ивековић код згранути се упућују на:

  дрнути се, придрнути се, погоропадити се, згоропадити се, помамити се, смушити се.
  Тума чења о постанку нема, а АРј ( речник) још је далеко од слова г.

  Али се постанак оваквог значења овог израза открива једном ређом реченицом која постоји као специјалан израз.

  Каже се:

  Што трчиш као (да си) с гране?!

  Значи: Што трчиш тако?
  Да ниси био о грани?

  Да ниси био обешен, па се коноп прекинуо и с малом душом, или „без душе“, трчиш скоро луд, јер си био на грани, о грани, живот ти висио о концу, био си на граници између живота и смрти.

  Отуд има смисла и везивање постанка глагола згранути се с глаголом погоропадити се и згоропадити се, где се види веза гране с гором и падом.

  — Од уопштеног израза у којем је споменута само грана прешло се доцније, можда преко неке анегдоте која има основу у стварном животу, на израз „као да си пао с крушке“ и даље у хиперболичком значењу:

  Што си се толико згрануо као да си с неба пао? где је уопште пад с гране замењен падом с крушке, па чак и падом с неба.

  Pročitaj: kako je nastala i šta znači reč – indolentan

  Primeri upotrebe:

  Био је двоструко згранут: згранут тим открићем и згранут тим мајчиним немаром, тим њеним претрчавањем на други предмет, хотимичним дабоме, у сваком случају погоћен: и једним и другим.
  P. Ugrinov, Utopija: Carstvo zemaljsko

  Био сам згранут, али сам се трудио да сакријем да сам ишта чуо, да не бих изневерио њено поверење и љубав. А и како не бих био згранут?

  МЛАДЕН: Треба да гласам.
  ЈЕВРЕМ: Па јеси л’ одјутрос гласао?
  МЛАДЕН: Јес’, ал’ одјутрос сам гласао за госпођицу, а сад за тебе, газда.
  ЈЕВРЕМ (згранут): Какву госпођицу, марво једна?
  B. Nušić, Narodni poslanik

  Сви појурише, ко на врата, ко на прозоре, и побјегоше вичући — вампир! вампир! и славећи господа Бога. Гргуру се смркло пред очима — ништа не види, оглухнуо је — ништа не чује, лети по изби као згранут и маше сабљом, …

  Synonyms:
  začuđen, zaprepašćen
  « Back to Glossary Index