baš

  baš, prilog

  baš, značenje reči

   – upravo, zaista, doista

  Primeri upotrebe:

  Baš ću poći da  neću ni doći. nar. pesma

  Moraju ne iza leđa, nego baš u oči svakom čoveku istinu kazati.

  „Чујеш ли ме, мој млади Урошу,
  има љеба, но је у другога,
  баш у кума Вукашина краља:
  каде ти је бабо починуо,
  на самрти царство наручио
  баш на кума Вукашина краља,
  да царује за седам година,
  осме тебе да предаде царство;
  он царује шеснаест година.” Smrt Dušanova, nar. pesma

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – averzija

  Poreklo reči:

  •  bah, starosrpska reč; pridev, prilog, imenica u starosrpskom jeziku; vika, buka, pretnja

  Bah ! Ba! – uzvik plašenja

  • bah, ubah – ohol, sačuvan u savremenom obliku bahat, bahatost, srodna reč sa glagolom batati (vidi – bat, batina, … ), lupati, onaj ko lupa, diže galamu.

  u bah – svakako

  ni u bah – oblik koji se javlja u Svetostefanskoj hrisovulji (vidi P.Skok, Rečnik)

  iznebuha,  izubaha (arh.) – iznenada

  banuti, bahnuti – doći iznenada

  zabašuriti, zabašiti – sakriti, zataškati (udaranjem rukama i nogama ukloniti)

  interesantno:

  • baš – turc. glava, prvak, starešina

  vidi – paša

  « Back to Glossary Index