bat, batina, batak, batati, Božić Bata

   

  Praslovenska i straosrpska reč – bat

  1. bat – oružje srpskih junaka
  • topuz, buzdovan(turcizmi) – sinonimi

  Bat je sveslovenska reč i odnosi se na sve što udara a nije oštro, da se s njim seče, ni šiljato da s njim buši.

  ” Ne biješe u početku drugog oružja, sem bata i štapa”

  “Tko je batom udario da batom udaren bude”– Daničić, Rečnik

  “Nije bat, nego učitelj, koji dete pokori”

  2. batinaisto značenje, kasniji oblik

  Batina ima dva kraja.

  • čin udaranja

  Udarili mu dvadest batina!

  3. batak – stegno=butina kod životonja(ređe kod čoveka), deo noge od kolena do kuka

  Božić Bata
  Božić Bata

  4. batati – hodati uz oslanjanje na štap od slabosti, umora ili tromosti

  Božić Bata štapom bata, nosi suva zlata od vrata do vrata!

  indev.reči – *bha; * bheiha; * bhei – biti, udarati

  eng.- beat

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlečudo
  Next articlezver