a priori, apriori

  a priori, apriori – prilog

  Napomena:

  iako se u praksi koriste oba oblika standardni rečnici, Matica srpska i Sanu navode isključivo oblik – apriori

  Veliki rečnik stranih reči i izraza, Klajn, Šipka:
  navedena su oba oblika

  značenje reči a priori, apriori:

  – unapred
  – ono što je znano i poznato nezavisno od iskustva
  – nešto je dato sa predubeđenjem, proizvoljno
  – zasnovano na prepostavkama

  a posteriori – suprotno značenje

  na osnovu iskustva

  Poreklo reči apriori:

  lat.ā priōrī, od pre, ranije

  a priori apriori značenje reči

  Odnosi se na sve ono što se bazira na pretpostavkama, hipotezama a ne na eksperimenitma, iskustvu.

  Primeri upotrebe:

  Језик је априори свих априорија у науци и филозофији. Па према томе, да би легитимно питао о могућности синтетичких ставова априори, Кант је по мишљењу Касирера, прво морао питати како су могуће ријечи које чине овај …

  Pogledaj: kako je nastala reč – distanca

  Оно што је априори, може бити априори једино у уму. Ум је, дакле, само-законодавац морала, он је конститутиван и прописује морални чин. Конститутиван је јер садржи идеју слободе априори.

  Ипак се ни једно од два мишљења не може а приори одбацити. Јер тврђење да се временском реченицом временски одређује главна значи једино …

  Они одбацују егзистенцију бога на темељу претпоставки а приори и због тога из истога разлога падају на исту идеалистичку позицију на коју пада и Лајбниц када потврђује а приори егзистенцију божанства.

  Pročitaj: šta znači reč – demijurg

  Чак и да су написали нешто озбиљно о моме тексту, а нису, мени је добро познато да тим људима моје писање а приори смета.

  Један органон чистога ума био би спој оних принципа по којима се могу сва чиста сазнања а приори стећи и заиста произвести.

  « Back to Glossary Index