bezbedan

  bezbedan, – dna, -dno – pridev

  bezbedno – prilog

  značenje reči bezbedan:

  – obezbeđen, zaštićen, siguran, bezopasan

  Reč se ne nalazi u Vukovom rečniku.

  U Rečniku se nalazi reč – bijeda

  Pogledaj: kako je nastala reč – srča

  Poreklo reči:

  bez + beda

  =

  bez nesreće, vidi sliku ispod

  A. Belić smatra da reč nije rusizam (stanovište nekih etimologa) nego da je izvorno starosrpska.

  Loma i saradnici u Etimološkom rečniku srpskog jezika navode da se reč:
  verovatno iz ruskog ili crkvenoslovenskog.

  praslov. –  *běda

  staroslov. – бѣда

  рус. – безбедно

  bezbedan poreklo značenje reči

  Foto – Naš jezik, Iz srpskohrvatske sinonimike , A. Belić 1950

  Primeri upotrebe:

  Оспособљавање радника за безбедан рад подразумева, најпре, одговарајућу информисаност радника о ризицима на радном месту и у процесу рада.

  На градској железници и жичари мора се вршити безбедан саобраћај. Скупштина општине одлуком уређује организацију и услове превоза на градској железници и жичари, …

  Pročitaj: šta znači reč – nauštrb

  Obuka i informisanost su od najveće vrednosti, jer omogućavaju zaposlenom da svoje poslove obavlja na bezbedan način.

  Онај ко је одабрао да под Богом живи, те је запоставио ствари људи, требало је да изабере безбедан пут којим су ишли свети оци, а не онај на коме су узроци многих невоља и саблазни.

  Posle zarobljavanja ratni zarobljenici se moraju odvesti na bezbedna mesta koja su daleko od ratnih operacija, gde će sačekati završetak rata ili razmenu.

  Bezbedno odlaganje neiskorištenog radioaktivnog materijala i predmeta kontaminiranih istim predstavlja vitalnu komponentu sveobuhvatne strategije upravljanja.

  Oni koji sebi nisu mogli dopustiti taj izdatak obično su u Dubrovniku ili Splitu sačekivali da u unutrašnjost krene neki trgovački karavan, pa su se priključivali njemu i putovali uglavnom bezbedno.

  Bilo je nekih podzemnih skloništa, ali i ona su bila pogađana bombama, tako da nisu bila savršeno bezbedna.

  Synonyms:
  siguran, obezbeđen
  « Back to Glossary Index