akcenat

  akcenat ili akcent

  Ova reč spada u grupu stranih reči sa nepostojanim a u nominativu; oba oblika su u podjenakoj upotrebi –  to su dubleti.

  U tu grupu reči spadaju:

  element – elemenat
  moment – momenat

  Rečnik SANU, knjiga 1

  akcen(a)t – imenica, muški rod

  Značenje reči akcenat:

  – isticanje jednog sloga jačinom ili visinom glasa, ili istovremeno jednim i drugim
  – grafički znak za obeležavanje
  – fig. naglašeni, istaknuti deo govora, muzičkog pasusa i sl.
  – ono što je najvažnije u nečemu, suština, težište
  – ono što daje posebno obeležje nečemu, karakteristika

  Zanimljvo:

  Termini koji su se u 19. veku koristili u gramatikama pre nego što je prihvaćen termin akcenat su:

  priglasilo, 1810
  udarenije, 1811
  glasoudaranje, 1814
  glasoudarenije, 1818 (ovaj termin je koristio Vuk Karadžić)
  naglašavanje, naglašivanje 1879 -94

  Vuk je koristio i termine:
  – akcenat
  – glasoudar

  izvor: Jezikoslovna terminologija kod Srba u 19. veku, Ana Z. Ranđelović

  Napomena:

  U srpskom jeziku postoje 4 akcenta.

  Ilustracija za lakše memorisanje:

  akcenat akcent srpski

  Poreklo reči:

  lat.accentus, pesma dodata govoru

  odnosno  glagol

  accino

  ad, uz, sa + canō , pevati

  Latinska reč je kalk, prevod grčke reči:

  starogrč. – prosōidia

  Pročitaj: šta znači reč – kurikulum

  Primeri upotrebe:

  Акценат је дуг ако је тај слог у основној речи дуг или ако се основа завршава на сонант (ј од ћ не понаша се као сонант: покујство). Питање је колико је поменути однос у погледу места акцента данас продуктиван,…

  У свакој од ових речи, без обзира на број слогова и граматичку врсту, акценат се налази на последњем слогу. Међутим, закључак да у лесковачком говору акценат стоји увек на последњем слогу не би био ни потпун ни тачан, јер …

  Акценат реченице служи за нијансирање појединих речи већ према њихову значају у реченици, дакле за изражавање синтаксичких односа и емоције. За разлику од акцента речи, који је традицинолан, углавном непроменљив и …

  Pogledaj: kako je nastala reč – manifest

  Prikazana je veza između različitih tipova aritmija i aritmogenih stanja i fizičke aktivnosti, uz akcenat kako napor utiče na aritmije i kako one mogu biti odraz (pato)fiziološke adaptacije srca na sport.

  … периода избегличке кризе и нагласка на обезбеђивању хуманитарне помоћи и привременог смештаја избеглица, у складу са дуготрајношћу процеса избеглиштва, неопходно је ставити акценат на реализацију трајних решења.

  Да бих установила различите утицаје и прожимања, ставила сам акценат на женску одећу, јер су на њој науочљивији трагови културних слојева, утицаја и адаптивних процеса.

  Prethodno stavljen akcenat na kvalitet je najbolja garancija da će naknadna (kontrolna) funkcija biti u istoj ravni sa ostalim naporima preduzeća da uspešno posluje.

  « Back to Glossary Index