alajbeg

  alajbeg, imenica, muški rod

  značenje reči alajbeg:

  zapovednik alaja, puka u truskoj vojsci

  alajbegovica – žena alajbega

  izraz:

  alajbegova slama:

  • imovina bez gospodara, nešto što svako može uzimati i koristiti

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku.

  Poreklo reči alajbeg:

  turcizam

  alajbeg – alaybeyi, beg alaja

  alaj  – puk vojske

  Škaljić navodi u svom Rečniku turcizama da je reč alaj grecizam – elagion, vojni odred, vojna služba

  primeri uporebe:

  Tužno tuži alajbegovica, alajbegu kraj desna kolena, Vuk I, 22

  Кажу да су у   Босни  четири алајбега, под којима су онамо сви бегови и спахије .

  Bajo Pivljanin i Marić alajbeg, narodna pesma

  Ture mlado pije vino ladno,
  Ture mlado Marić alajbego

  U bijelu šeher-Mitrovicu,
  Služi mu ga Ajkuna đevojka
  Desnom rukom, kupom pozlaćenom.
  Pošto se napojiše vinom,
  Nogo reče Marić alajbego …

  Pogledaj:  spisak reči – turcizmi u srpskom jeziku slovo A,a

  Понекад је за мубашира одређиван алајбег, спахија, бивши кадија и др. Он је долазио с царском заповешћу или бују- рулдијом беглербега у којој се од месних носилаца власти тражило да му пруже помоћ, нарочито у храни.

  Једино сам успео да сазнам да су погинули алајбег Атлагић и Бараковић, главне старешине, као и један јаничарски ага. Био сам радознао да сазнам нешто о Јанковићу из Поседарја.

  Bonus:

  poreklo i značenje reči – bedevija

  alajbeg bedevija trucizmi u srpskomТих година (1640) почео је Алија, чанадски алајбег, са интензивнијим насељавањем Срба у Поморишје, и у крајеве северно од Поморишја. Тих година забележена су као српска насеља у овом Крају: Деменг, Кираљxeђеш, …

  Није прошло ни пола сата, позове га алајбег. Ћелеш ту затече и Мустај бега и Амбарџи бега и они му саопште да су после саветовања на дивану одлучили да кнезу Милошу пошаљу писмо и умоле га да се више прође Глоговца, …

  Алајбези Мехмед и Сулејман смењивали су првих неколико година на положају мутеселима Ужица. Алајбег Сулејман био је вилајетски већил за убирање пореза 1747, кад је тежина овог намета изазвала побуну ужичке нахије …

  Комаидант ове коњице звао се алајбег и титулирао се „алајбег пашалука београдског”, или „алајбег од санџака смедеревског”. У читавој Србији могло је бити на девет стотина спахија.

  Њихов алајбег је у почетку заповедао осморицом заима и педесеторицом спахија. Нишки тимарници су покушавали да прошире своје поседе заузимањем слабије надзираних села у пиротској нахији.

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index