agenda

  agenda – imenica, ženski rod

  Značenje reči agenda:

  • beležnica, podsetnik; notes, rokovnik, sveska sa podsetnikom, listom obaveza, stvari koje treba obaviti

  • program rada; skup obaveza; raspored događnja

  • dokument koji određuje raspored dužnosti i obaveza

  • tekući poslovi

  Poreklo reči:

  lat. – agenda, agendus, stvari koje se moraju uraditi, obaveze koje se moraju izvršiti

  Od latinskog glagola ago, agere – raditi

  agenda značenje reči

  Primeri upotrebe:

  To je ustvari, kalendar, agenda za tekuću godinu, kod koje postoji najmanje jedna strana za svaki dan u godini. Preduzeće krajem protekle godine, kada izađe nova agenda za narednu godinu, nabavi potreban broj istih i podeli rukovodećem i …

  Pročitaj: značenje i poreklo rečihimera

  Радња драме, како је то означено у агенди, „дешава се у Врању од 1850. до 1880. године”.17 Ташана први пут настаје скоро четири деценије након времена у ком су смештени догађаји у драми, а друга, коначна верзија има још …

  .. (касније ЕУ) настао и развијао о без адекватне уговорне основе, као и да се питање заштите људских права у пракси није нашло ни у агенди Савета министара ни Комисије, већ најпре пред Судом правде Европских заједница.

  Стратегија је сад створила оквир у којем можемо развијати појединачне сервисе односно услуге грађанима”, каже Шуљагић за НИН. У Агенди за електронску југоисточну Европу Пакта за ста- билност југоисточне Европе, …

  Европска агенда 2000 – Крај двадесетог века у Европској Унији обележавају њене интензивне припреме за ширење на исток, увођење јединственог монетарног система уз лимитирање аграрног буџета, растућа конкуренција …

  Конференција је усвојила и документ Агенда 21. Програм активности за. 7 Резолуција Генералне скупштине УН 2994. 8 В. Вукасовић, Међународна сарадња у области заштите животне средине, зборник радова „Човек, друштво, …

  « Back to Glossary Index