ako nemaš zlotvora majka ti ga je rodila

  Ako zlotvora nemaš, majka ti ga je rodila!
  Vuk,  Srpske narodne poslovice

  O kome se radi, ko nam je najveći zlotvor koga je rodila naša majka?

  Odgovor:

  1. Vukovo tumačenje: brat; Brat bratu najdublje oči vadi

   2. Čajkanović, tumačenje: sami sebi smo najveći zlotvori

  Ko je taj koga je rodila moja majka?  Vuk i Ljubiša odgovaraju: moj brat. Ali da li, osim mog brata, ima još neko koga je moja majka rodila? Ima, razume se: to sam ja sam!

  Bonus:

  tušta i tma – poreklo i značenje izraza

  ako zlotvora nemaš majka ti ga je rodila tušta i tma srpski izrazi

  Unesimo taj novi podatak u našu  poslovicu, pa ćemo dobiti ovaj rezultat: ako nemaš zlotvora, ti si sam sebi zlotvor.

  Drugim rečima: ništa ti ne vredi što će drugi biti prema tebi raspoloženi ako ti imaš ludu glavu i svojim nepametnim radom škodiš sebi.

  zla pamet, zlo rasuđivanje, zao temperament je opasan neprijatelj

  Čajkanović, Primedbe uz nekolike poslovice, 1918

  Pročitaj: slavuj – poreklo i značenje reči

  Primeri:

  Према томе пословица „Ако злотвора немаш” итд значи : ако и немаш другог злотвора, твој браш ти је злотвор. Исто овако тумачи пословицу и Стјепан Митров Љубиша у „Причањима Вука Дојчевића”…

  У Вуковој збирци је: „Ако злотвора немаш, мајка ти га је родила“ и додатак: „У Црној Гори. Гледај: Брат брату најдубље очи вади“ . Лалић је њоме означио односе између браће Лекса и Машана и, особито, степен њихове …

  … пример пословице у којима се истиче двострук однос према деци и према брату: Брат није мала ријеч, али Ако злотвора немаш, мајка ти га је родила.

  На­род ис­по­ља­ва дво­струк од­нос и пре­ма бра­ту, па и пре­ма вла­сти­том по­ро­ду: Брат ни­је ма­ла ри­јеч, али Ако зло­тво­ра не­маш, мај­ка ти га је ро­ди­ла. Или: Де­ца су Бож­ји бла­го­слов, али Дје­ца су не­вјер­на дру­жи­на. izvor

  « Back to Glossary Index