Tags Potrošač

Tag: Potrošač

Telemarketing i bon-ton

Zvvrrrrrr! - Dobar dan, da li mogu da dobijem g-đu ili g-djicu Amarilis? - Da, g-đa Amarilis, izvolite. - Ovde Nina iz firme T......, zovem da Vas...