filologija

  filologija – imenica, ženski rod

  značenje reči filologija:

  • nauka/skup naučnih disciplina koje izučavaju jezik i književnost a preko njih i celokupnu kulturu nekog naroda ili više naroda

  • nauka o jeziku, jezikoslovlje

  • kompleksna humanistička disciplina usmerena na otkrivanje, tumačenje i opisivanje (najčešće starih) tekstova.

  Poreklo reči:

  Reč filologija se sastoji od dva korena grčkog porekla, od kojih prvi filoznačava ljubav, a drugi  – logoznačava reč, nauku, znanje.

  Zanimljivo:

  … za razliku od drugih termina s korenom – log -, na primer biologija, geologija, tehnologija i sl., gde je predmet nauke imenovan u prvom delu složenice (biologija je nauka o životu itd.), s filologijom to nije slučaj jer bi je onda trebalo shvatiti kao nauku o ljubavi iako taj termin treba da sugeriše nešto drugo – ljubav prema reči ( up. i filozofija – ljubav prema mudrosti).

  P. Piper, Uvod u slavistiku I

  Primeri upotrebe:

  Оснивач словенске филологије био је чешки научник Јосиф Добровски (1753—1829 г.), који је за своје заслуге био доцније прозван „отац” и „патријарх“ славистике.

  Pročitaj: šta znači reč i pojam – slavistika

  Катедра „словенске филологије и историје опште књижевности“, коју је пређе имао ђ. Даничић и за њим Ј. Бошковић, подељена је на две. Ђ. Даничићу је остављена сама словенска филологија, …

  Termini moderne humanističke kulture postavljeni su na tri različita plana koji se međusobno privlače: klasična filologija, humanističko-renesansna filologija te teoretsko-etička interpretacija tih filologija u odnosu na trenutno stanje kulture.

  Такође, нема никаквог ваљаног научног разлога да српска филологија пристане на распарчавање српског језика на више језика новопроглашених народа. Озбиљна филологија не може да пристане на то да на штокавском …

  U isto vrijeme je i klasična arheologija doživjela vidan napredak, pri čemu joj je mnogo pomoglo to što se tokom XIX v. naglo razvila klasična filologija.

  « Back to Glossary Index