gljiva

  gljiva – imenica, ženski rod

  značenje reči gljiva:

  bot. opšti naziv za niže, beshlorofilne biljke, Fungi,
  – drvena sprava koja služi za krpljenje čarapa, pečurka

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku, oblici: gljiva, gljivetina, gljivurina, gljivica (babino uho)

  гљи̏ва , -е̄ , ж.  — бабушина, расте на трулом дрвећу, на влажном земљишту и по шуми, печурка.
  Rečnik govora Prošćenja

  gljiva гљива poreklo značenje reči

  poreklo reči:

  Новозабележена народна имена гљива, Ибрахим Хаџић, часопис „Наш језик“ XXX

  Дакле, најчешћи назив у српском језику за више гљиве су губе, гљиве и печурке. (За ниже гљиве, плесни, многи у народу и не знају да су гљиве).

  Под губама се подразумевају труд-гљиве (из реда Роriales, пре свега Fomes fomentarius, Fomintopsis pinicola, Piptoporus betulinum, Phellinus ignarius итд.).

  То су оне врсте гљива које расту на живом или обореном дрвећу и које су се некада користиле (уз кремен и огњило) за паљење ватре.

  Петар Скок у Етимологијском Рјечнику хрватскога или српскога језика сматра да је труд прасловенска реч и значи губа, у значењу гњилоћа.

  Узимајући у обзир ову одредницу:

  — могуће је да је гљива метонимија придева гњила = болест дрвета, гљива као краста или гљива као болесна израслина.

  Погледајмо како се у руском језику тумаче општи појмови за гљиве који имају заједничке прасловенске корене.

  По А. Шчербаковој, у руском језику најстарији назив за гљиве је губа.

  И у другим словенским језицима општи назив за гљиве сродан је руском и нашем.

  Pogledaj: kako je nastala reč – govedo

  Рецимо:

  Украјинци кажу губљи и гливе, Пољаци grzyby, Чеси houby, Словаци huby, Словенци gobe, Хрвати gube и gljive, Бугари гби, Македонци габи, горњолужички Срби hribу.

  Пољаци за гљиву Fomes кажу hubiak, а Чеси и Словаци за вргањ hrib.

  Данас у источној Србији (око Бабушнице) кажу када иду у гљиве „идемо у губе“.

  Распрострањеност овог појма у свим словенским језицима упућује на два закључка.

  Прво, употреба истог појма говори, ако се ослонимо на тзв. језичку археологију, да су сви Словени још у прапостојбини формирали ову реч и понели је са собом на данашње територије које насељавају, и друго, они су још у том периоду познавали гљиве и поједине врсте користили за исхрану, а друге за подлагање ватре (као што су труд-гљиве).

  Појам гљива у српском језику обухвата све врсте гљива, осим оних тврдих копитастих које расту на дрвећу, а које се у науци сврставају у фамилију Рогiaceae.

  Печурком у Србији и Црној Гори градско становништво данас најчешће назива Аgaricus bisporus — индустријски произведени шампињон.

  На селу, у већини случајева, печурком називају све врсте гљива или најчешће рудњачу — Аgaricus campestris.

  Појам печурка етимолошки није објашњен. Могуће је да има везе са јестивошћу, с нечим што је на ватри печено.

  У нашем језику нема много пословица и идиома који се од носе на гљиве.
  Најчешће се, и за сваку прилику, цитира пословица:

  Расте као печурке после кише“, или загонетка: „Шта је то: расте у горици на једној ножици?

  Губа се помиње у неколико народних епских песама, као и у Горском вијенцу: „истeрaти губу из торина“.

  У рожајском крају стари људи често кажу „Напала га болест као губешка дрво“, или, када хоће да се искаже усхићење богатим ро дом шумског или питомог воћа, каже се: „Родило, па се огубало!“.

  Исто то, али мало другачије, Вук је записао: „Родило као губа“.

  Занимљива је и једна изрека пуна злобе:

  Све су гљиве јестиве, а неке само једанпут“.

  primeri upotrebe:

  Нико не зна колико врста гљива постоји. За сада, барата се бројем од 100.000, мада и сами научници верују да би их могло бити и двоструко више.

  Pročitaj: šta znači reč – pundravci

  Učitelj zahteva od dece da se sete i imenuju gljive. I kad ih učitelj pita oni nabrajaju sve gljive koje znaju. Ako je potrebno učitelj će koristiti slike s nacrtanim gljivama da bi decu podsetio na njihove nazive.

  Гљива ствара полукружне клобуке, који су са доње стране обложени једном златно-жутом превлаком (aurum – злато). У литератури је овај симптом паразитског развоја гљиве, још описан као „златна пегавост“.

  Synonyms:
  pečurka, guba
  « Back to Glossary Index