krma

   

  1. krma starosrpska, sveslovenska i praslovenksa reč – * кръмъ – hrana

  vidi – krmiti; krmivo

  rus. – kорм

  • isprva hrana uopšte, piće, a kasnije samo za stoku

  Od sad svinje na krmu se daju.

  izvedene reči:

  krmivo, krmača, krmak,...

  Dubrovčanima da damo krmu.

  Imao je u obilju svakovrsne krme na svojim dobrima.

  Na slaboj paši i krmi … daju krave vodnjikavo mleko. Rečnik Matice srpske

  irski – cuirum – pivo

  škot.galski – cuirm – banket, slavlje sa hranom

  Veza sa lat.  caro, carnis, (odsečeni) komad mesa kao i sa praindevropskom osnovom         * sker – nije logična ni dokazana.

  2. – krma – starosrpska, sveslovenska i praslovenksa reč  *kъrma

  • krma – zadnja strana broda

  rus. – корм

  Spavaju kakono Jona pod krmom od lađe.

  … Svaka lađa ima “provu” sprednju stranu i “krmu” zadnju…, Daničić

  Synonyms:
  hrana, krmivo
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlekrmiti
  Next articlekrmača