gusar

   

  gusar- razbojnik

  U srednjovekovnim spisima i starosrpskom jeziku za razbojnike se koristio izraz – gusar

  Dušanov zakonik, član 145

  …U kojem se sele  nađe tat ili gusar, to-zi selo da se raspe a gusar da se obesi strmoglav, tat da se oslepi, a gospodar sela togo da se dovede svezan ka carstvu mi i da plaća vse što je činil gusar i tat ot isprava, i paki da se kaže kako tat i  gusar.

  Sokolu dolaze iz gore gusari

  Konja vodim da ti ga napojim

  A sokola da me razgovara

  Britku sablju, bojim se gusara

  A gusara oko vode ladne. Narodna pesma, Vuk, Rečnik

  gusiti, husiti – otimati, razbojničkim načinom oduzeti

  gusa, husa – razbojništvo, otimanje

  Što ima uzme husa,…

  Dušanov zakonik, član 180

  Ašte kto uhvati gušeno ili kradeno ….

  rus. корса́р

  ital.  – corsaro

  lat. curro, currus, cursus – beg, bežanje, pohod, put, (kurs kao pravac) vožnja kolima

  Ova latinska imenica kao i glagol currere, bežati se uzimaju za osnovu iz koje se se razvile starosrpka imenica gusar i glagol gusati. Veza je etimološki prihvaćena mada deluje prilično neuverljivo, naročito kada je glagol gusati u pitanju. Veoma je česta upotreba ove imenice i glagola u srednjevekovnim dokumentima Nemanjićkog perioda.

  husar – preuzeta  starosrpska reč gusar u mađarski, hussar; konjanik u  vojsci Ugarske, Poljske….

  Synonyms:
  razbojnik
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleuljez
  Next articlekovilje