gusar

  gusar, imenica muški rod

  značenje reči gusar:

  1 razbojnik

  U srednjovekovnim spisima i starosrpskom jeziku za razbojnike se koristio izraz – gusar

  – 2. razbojnik na moru, ko pljačka druge brodove

  Primeri upotrebe reči:

  1. Dušanov zakonik, član 145

  …U kojem se sele  nađe tat ili gusar, to-zi selo da se raspe a gusar da se obesi strmoglav, tat da se oslepi, a gospodar sela togo da se dovede svezan ka carstvu mi i da plaća vse što je činil gusar I tat ot isprava, i paki da se kaže kako tat i  gusar.

  Sokolu dolaze iz gore gusari

  Konja vodim da ti ga napojim

  A sokola da me razgovara

  Britku sablju, bojim se gusara

  A gusara oko vode ladne. Narodna pesma, Vuk, Rečnik

  gusar značenje2. Gusari … za razliku od pirata koji su imali u cilj vlastite interese, naziv je za pljačkaše na moru koji su bili u službi države.

  Od XV do XVIII vijeka, tokom skoro četiri stoljeća mletačke i turske vladavine tim područjem, gusari i pirati napadaju ne samo brodove, nego i priobalna mjesta, …

  Pogledaj: kako je nastala reč – ćao

  Poreklo reči:

  gusiti, husiti – otimati, razbojničkim načinom oduzeti

  gusa, husa – razbojništvo, otimanje

  Što ima uzme husa,…

  Dušanov zakonik, član 180

  Ašte kto uhvati gušeno ili kradeno ….

  rus. корса́р

  ital.  – corsaro

  lat. curro, currus, cursus – beg, bežanje, pohod, put, (kurs kao pravac) vožnja kolima

  Ova latinska imenica kao i glagol currere, bežati, uzimaju se za osnovu iz koje se se razvile starosrpka imenica gusar i glagol gusati.

  Veza je etimološki prihvaćena mada deluje prilično neuverljivo, naročito kada je glagol gusati u pitanju.

  Veoma je česta upotreba ove imenice i glagola u srednjevekovnim dokumentima Nemanjićkog perioda.

  Interesantno:

  husar – preuzeta  starosrpska reč gusar u mađarski, hussar; konjanik u  vojsci Ugarske, Poljske….

  sinonimi: razbojnik, pirat

  Synonyms:
  razbojnik, pirat
  « Back to Glossary Index