ćao

   

  ćao

  Uobičajeni italijanski pozdrav ćao – ciao, popularan ne samo u našem, nego u drugim evropskim jezicima, ima veze sa svima nama koji živimo na području Balkana.

  Originalna fraza iz koje je nastao ovaj pozdrav glasi s-ciào vostro u prevodu ja sam tvoj rob.

  s’ciavo- rob, sluga na venecijanskom jeziku, mešavina vulgarno latinskog, keltskog i germanskih jezika(gotski npr.) – zvanična definicija venecijanskog jezika, galoromanski jezik; govori se u predelu od Venecije do Verone, Istra.

  Svoj procvat je ovaj jezik doživeo za vreme Mletačke republike.

  Mletačka republika je bila glavna spona sa Dubrovačkom republikom i put za uvoz  i  izvoz robe sa Balkana i Srbije u zpadnu Evropu – vidi zamorje.

  Jedan od važnih izvoznih artikala je bilo i roblje.

  Najvažniji trg gde se prodavalo roblje bio je na ušću Neretve.

  Iako su u Dubrovniku izdavane naredbe protiv trgovine ljudima, naročito hrišćanima, to Mletke nije sprečavalo da sprovode ovu vrstu trgovine, otmice ljudi. Izgovor je bio da su Bosnu u to vreme naseljavali uglavnom bogumili, koji su bili proglašeni za opasnu jeres.

  ital – schiavo

  sred.lat –  sclavus, rob

  Reč je nastala od Slavic kako su u to vreme zvali Slovene sa Balkana.

  Ova vrsta pozdrava se kasnije razvila i sačuvala u nešto blažim izrazima – na usluzi; at your service

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlestaze i bogaze
  Next articlestog