Mia

  Mia – žensko ime

  Mia –  veoma popularno žensko ime u poslednje vreme

  Mogući razlozi:

  • tendencija davanja kratkih imena, često hipokoristika
  • samoglasnička kombinacija koja daje imenu izuzetnu zvučnost
  • prisutnost imena u mnogim jezicima

  Poreklo imena Mia:

  1 .  nadimak od imena Marija, Mirijam, popularno ime u Nemačkoj (najpopularnije žensko ime 2016 godine) u Australiji i  SAD  u prvih 10, Skandinavskim zemljama, Holandiji i u Izraelu.

  Popularnost imena se tumači fonetskom sličnošću sa italijanskom reči mia – moja i mila  u  slovenskim jezicima.

  2.  Mija

   Iz pravopisa:

  …истрајава се, ипак, на разликовању нашег ж. имена Мија (надимачког порекла, од личних имена као Миомирка, Мијана и сл.) од интернационалног Миа.

  Dolazimo do problema – naš pravopis insistira na pravilima koja nisu primenljiva u situaciji u kojoj se nalazi savremeni srpski jezik.

  Pogledaj: žensko ime – Irina

  Po važećim pravilima ispravni oblik ženskog imena je Mija, pošto je pravilo da je međuglasničko j obavezno između samoglasničkih grupa ia, iu,  ie.

  Čak se ide dotle da se preporučuje i transkripcija internacionalnog imena Mia u Mija (primer kajsija a ne kajsia).

  Međutim, popularnost imena Mia, kao i u mnogim drugim slučajevima zahteva uvođenje novih pravila – dubleta u skladu sa razvojem jezika.

  vidi – Mija, muško ime

  Synonyms:
  Mija
  Tags: nemački
  « Back to Glossary Index