osa

  osa – imenica, ženski rod

  Značenje reči osa:

  • insekt crno-žute boje sa providnim krilima iz porodice Vespidae, red opnokrilci sa otrovnom žaokom

  • naziv za porodicu insekata Vespidae sa svim podvrstama

  Zanimljivo:

  os, osovi, muški rod stariji oblik

  Os, osovi, osova oblik nalazimo i kod Vuka uRečniku u značenju zolja.

  Primeri upotrebe:

  Ujedoše me osovi! Rečnik govora Prošćenja, sela u opštini Mojkovac. M. Vujičić

  Stršljeni i ose izrazito su agresivni insekti, koji mogu ubosti i nekoliko puta, a njihov otrov je toksičan  alergijske reakcije mogu biti ozbiljnije prirode.

  Zanimljivo:

  Smokva ne može da preživi bez osa, koje šire njen genetski materijal, a ose ne mogu da žive bez smokvi jer u nju polažu svoje larve.

  Osama je žalac poput igle i njime mogu bosti više puta, dok pčele žalcem koji je nazubljen mogu ubosti samo jednom, i potom umrijeti.

  osa poreklo značenje reči

  Smokva ne može da preživi bez osa, koje šire njen genetski materijal, a ose ne mogu da žive bez smokvi jer u nju polažu svoje larve.

  Osama je žalac poput igle i njime mogu bosti više puta, dok pčele žalcem koji je nazubljen mogu ubosti samo jednom, i potom umrijeti.

  Osica – značenje reči

  1. mala osa

  2. žustra i brza ženska osoba čije akcije i ponašanje nisu dobronamerni.

  Ne petljaj se sa njom, prava je osica.

  Osa, simbolika

  Osa uglavnom ima negativnu simboliku.

  U Starom zavetu ose se javljaju kao božja kazna, ose su sredstvo zaštite, oteraće sve narode koji se nađu na putu Izraelitima koji poštuju Boga. Izlazak, 23:28 ( unekim prevodima, umesto osa se pominju stršljeni)

  Pročitaj: veverica, poreklo reči

  Poreklo reči:

  osa – praslovenska, sveslovenska i starosrpska reč

  prasl. –  *(v)opsa link

  ind.evrop. – *u̯obhsā

  lat. vespa

  rus. оса

  staro pruski – wobse

  eng. –wasp

  nem – die Wespe

  Bonus:

  sojka – poreklo i značenje reči

  osa sojka stare srpske reči

  « Back to Glossary Index