repa

   

  repa – starosrpska reč рѣпа, praslovenski *repa

  Repa je dvogodišnja zeljasta biljka (Brassica rapa)

  indev – * repeh(a)

  lat. – rapum, rapa 

  rus. – репа

  eng. – rape, oilseed rape, rapa, rappi, rapaseed – uljana repica

  nem. Rübe, die

  U južnom delu  Nemačke, u narodu se govori Rube, bez tipičnog nemačkog umlauta, vidi Grimov rečnik link
  ….in Oberdeutschland hat die volkssprache die umlautlose form bewahrt, die auch bisweilen in die schriftsprache eindringt ….

  Repa spada međi biljne vrste, koja je među prvima domestifikovana i prisutna u ljudskoj ishrani odvajkada, sa svim svojim vrstama i varijetetima.

  Lingvistika ne može da pruži adekvatne odgovore bez poznavanja drugih naučnih oblasti, u ovom konkretnom slučaju – botanike. Prvi, koji je uočio vezu između botanike, tačnije rasprostranjenosti i istorijskog širenja određenih botaničkih vrsta, s jedne strane, i lingvistike, odnosno nastanka, pozajmljivanja, preuzimanja određenih reči, bio je De Candolle. On je koristio lingvističke analize da bi otkrio poreklo određenih biljnih kultura. Jedna od kultura, koje je istražiovao, bila je i repa.

  Njegovu teoriju je razradio ruski naučnik Nikolaj Vavilov i stvorio poznatu teoriju o centrima nastanka ili diverziteta biljnih vrsta.
  Po toj teoriji, jedno od glavnih područja porekla biljnih vrsta ( važnih za ljudsku ishranu) je Mediteranska oblast, koja uključuje i Balkan.
  repa poreklo srpske reči
  foto -Vavilov centar of origin

  Ovaj prikaz, postavku možete pronaći u gotovo svim lingvstičkim analizama reči repa.

  Reči gore navedenih jezika su nastale od praindoevropske reči *repeh. Zvanično prihvaćeno lingvističko tumačenje je da je reč repa pozajmljivana iz jednog jezika u drugi po celoj Evropi. Na osnovu navedenog ta postavka pada u vodu.

  Repa je bila prisutna u antičkoj Grčkoj i Rimu, ali izvori i analize pokazuju da ni grčki ni latinski jezik nemaju traga o domestikaciji te biljke, već da je preuzeta iz neke druge kulture. Izgleda, iako je to zaista teško prihvatiti u postojećim lingvističkim krugovima, da je repa starosrpska reč, preneta u druge evropske jezike.

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlehula, huliti
  Next articlegruda