teget

  značenje

  teget, boja – tamnoplava, ultramarine, mornarsko plava

  Teget boja se  koristi u govornom jeziku, često je i omiljena boja.

  Međutim, ovaj naziv, iako je stranog porekla ne nalazi se u drugim jezicima.

  Teget, pridev, reč stranog porekla ne menja svoj oblik po padežima, vidi pepita, rezeda boja, …

  Poreklo reči:

  Poreklo ove reči se vezuje sa prezimenom Vilhelma von Tegethofa (Wilhelm von Tegetthoff), barona i austrijskog admirala (1827-1871), jednog od najistaknutijih pomorskih zapovednika 19 veka.
  link

  Iako je bio veoma poštovan u Austrougarskoj monarhiji, mnogo spomenika i obeležja je podignuto njemu u čast, na nemačkom govornom području, u standardnom nemačkom jeziku ne postoji oznaka za boju teget, tamno plava.

  nem. – ultramarin od lat. ultramarines, prekomorski

  rus. – Ультрамари́н

  Bez daljih izvora o načinu širenja ove reči na srpskom govornom području.

  Tamnoplava boja ne spada u boju koja se tradicionalno koristi u srpskom i starosrpskom koloritu (vez, tkanje). Postoji, verovatno iz tog razloga, nedostatak naziva za tu vrstu boje u srpskom vokabularu pa je preko austrougarskih teritorija prihvaćena tuđica.

  Homofoni, reči koje isto zvuče a koristile su se u narodnom jeziku i mogle su da doprinesu prihvatanju ove reči (bez daljih potvrda)

  tegelj – vrsta šava, bod u bod, Rečnik kosovsko – methijskog dijalekta G.Elezović
  tegota, dijalekt. tegoba – vidi Vuk, Rečnik

  Teget je tamna boja, crna i mrka su boje za rad i žalost, moguća asocijacija.

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlepepita
  Next articleCrnica, reka