zemlja

   

  praslovenska i starosrpka reč – zemlja

  ruski – земля

  litv.- žeme

  staropruski – semme, semmai

  ie. *dhg’hem- * ghoem –

  staropersijski-g(z) > baltički(!) -dz> ilirski(!) – d> slovenski -z, Pokorny

  zm – praslovenski koren od koga su nastale i reči zmija i zmaj, važne odrednice u predanju, mitologiji i starim verovanjima, izuzetno snažni  simboli

  latinski – humus, *homos, *ghom

  U latinskom se humus, zemlja povezuje sa homo – čovek, verovanje da je čovek nastao od zemlje uz božanski dah.

  Titan Prometej je rešio da napravi ljudski rod. Kao materijal mu je poslužila glina, koju je pomešao sa vodom (postoji priča da je Prometej mešao glinu sa sopstvenim suzama, pošto je u svojoj vidovitosti sagledao i sve muke, kroz koje će prolaziti ljudski rod).
  Od te smese napravio je glinene čovečuljke. Da bi oživeli, bila je potrebno obdariti ih božanskim darom – životom. Po nekim tumačenjima ovog mita, taj posao je preuzela boginja Atina, ona je bila ta koja je udahnula život glinenim ljudima….

  Pročitaj: Kako je Prometej stvorio čoveka

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlebožićati se
  Next articlestenjati