boem

     

    Boem, boemi, reč koja označava osobe koje žive veselim, bezbrižnim, nestandardnim načinom života, najčešće vezujemo ovu reč za umetnike.

    Reč je nastala u Francuskoj, Parizu i odnosila se na Rome, Cigane kako su se tada zvali, koji su dolazili u Pariz sa područja današnje Češke odnosno Bohemije i bili poznati po svom lutalačkom načinu života.

    « Back to Glossary Index