Guča

  Guča  mesto u opštini Lučani, prvi put se pominje u turskom katastarskom popisu iz 1476 godine.

  Značenje reči Guča

  – sviračko selo

  Ono jeste proto Milutine ta od Guče sela pitomoga; nar. pesma

  Postoje različita mišljenja kao je nastao naziv ovog mesta :

  Poreklo imena varoši nije poznato. Po jednom predanju je nastalo od toga što se narod od Turaka sklanjao, prikrivao, gučio. Drugi pak kažu da je ime nastalo po golubovima gugutkama koji pevaju – guču.  izvor

  Pavle Ivić je dao sledeće objašnjenje:

   Guča od imenice gudac, svirač, arhaično pridevsko obrazovanje

  vidi – M.Bjeletić, A.Loma –Doprinos Pavla Ivića etimologiji i onomastici

  Pogledaj: šta znači izraz – pogaziti hleb

  Detaljno objašenjenje porekla naziva Guča, Pavle Ivić:

  Из имена села понекад наслућујемо како су настала. Крчењем су свакако насељена села Храстовица, Лужане, Брестовац на Дечанском властелинству и Лесковац на властелинству Св. арханђела код Призрена. …

  Села Грнчарево, Ковачи, Мајсторије, пописана у старим исправама, названа су по занимању њихових насељеника. Leksikon srpskog srenjeg veka

  U grupu sela čiji je naziv nastao na osnovu zanimanja naseljenika spada i Guča, kako je to nevedeneo u objašnjenju profesora P. Ivića.

  Архаичан словенски топоним, уп. пољ. Gandecz (ХУ -XVI в.), данас Gqdecz, Gqcz, чеш. Hudeč < *Godьcь m., *Godьča f. , присвојни придеви изведени суфиксом *-јь од псл. *godьcь  > сх. гудaц “свирач  на гудачком инструменту”.

  За основну именицу уп. ЭССЯ 7:81 и [ryдац].Гyча < *Гудча; женски род према *VЬSb > [вас]; изворно значење пре колективно: “свирачко село” него индивидуално: “Свирачево”;  …

  Ogledna sveska, Etimološki odsek instituta za srpski jezik SANU, 1998

  Gučanin čovek iz Guče

  prota Gučanin, M.Đ.Milićević

  Pročitaj: priča o knezu Mihailu i njegovom konju

  « Back to Glossary Index