jamačno

   

  jamačno, prilog

  značenje reči jamačno:

   – sigurno, apsolutno, pouzdano, dakako, bezuslovno

   

  Primeri upotrebe reči jamačno:

   

  Veruj u Boga i svetog Jovana da te jamačno prevariti neću. Narodna pesma

  Narod će se sabrati jamačno, jer će čuti da si došao.

  Srblja jamačno će biti ovde mesto Grblja.Daničić, Rečnik

  Poreklo reči jamačno:

  jamati – starosrpski glagol, vidi Rečnik, P.Skok u značenju uzimati; u bliskoj vezi sa glagolom jemati odnosno imati

  Glagol jamti je veoma produktivan – jamčiti, jemac, pozajmiti, dojam, pojam, zajam, sajam, …

  Synonyms:
  dakako, sigurno
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleduga
  Next articlejova