jamačno

   

  jamačno – sigurno, apsolutno, dakako, bezuslovno

  jamati – starosrpski glagol, vidi Rečnik, P.Skok u značenju uzimati; u bliskoj vezi sa glagolom jemati odnosno imati

  Veruj u Boga i svetog Jovana da te jamačno prevariti neću. Narodna pesma

  Narod će se sabrati jamačno, jer će čuti da si došao.

  Srblja jamačno će biti ovde mesto Grblja. Daničić, Rečnik

  Glagol jamiti je veoma produktivan – jamčiti, jemac, pozajmiti, dojam, pojam, zajam, sajam, …

  Synonyms:
  dakako, sigurno
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleduga
  Next articlejova