jova

  jova, imenica ženski rod

  značenje reči jova:

  jova, joha – vrsta drveta iz familije breza;

  link

  Interesantno:

  • najzastupljenija na našim prostorima je vrsta Alnus glutinosa ili crna jova, joha, inače raste na teritoriji cele Evrope do000 m nadmorske visine.

  Primeri upotrebe reči:

  jova drvo alnus-glutinosa

  Jova ili joha se dosta koristi u gradnji električnih gitara. Fender je brend telekastera izgradio na telima gitara od johe. Graditelji gitara ga koriste i za druge modele električnih gitara. Jova daje secifičan svetliji ton …

  Drugo ime joj je i crna jova, a spominje se još u Homerovoj Odiseji. Najpoznatija je upotreba štapića od jove koji su se koristili kod izricanja kazni – proterivanja iz zajednice. Grane jove obešene na kućna vrata ili staje štitili su od svakog zla i uroka veštice.

  Pogledaj: kako je nastala reč – gusenica

  Poreklo reči :

  jea, jelha, jeovina – stari nazivi, dijalektizmi

  praslov. – *ehha, jelah

  rus. – ольха

  Zanimljivo:

  Može da ima veze, po Skoku, sa toponimima Jelah, Jelašnica

  Jeohovac, Jelohovac – selo u vreme kneza Lazara između Morave i Kučajine, knez Lazar je ovo selo darovao manastiru Ravanici

  Jeovac – mesto,selo u Srbiji u okrugu Valjevskom, 1872 Srpske novine

  Johna –  starosrpsko žensko ime

  Đavo i jova

  Samo drvo jove je poznato po crvenkastoj boji a narodna tradicija ima objašnjenje za to:

  Đavo se takmičio sa Bogom prilikom stvaranja sveta i pokušao je da napravi vuka, međutim nije mogao da ga oživi; po Božjoj volji vuk je oživeo i bacio se na đavola koje je pobegao na drvo jove.

  Vuk je uspeo da ugrize đavola za petu i krv je obojila koru i drvo jove u tamno-crvenu nijansu.

  Slovenska mitologija, M.Tolstoj, Lj. Radenković

  Pročitaj: šta znači – kecati

  « Back to Glossary Index