katarakta

  katarakta imenica – ženski rod

  značenje reči katarkta:

  • vodopad, slap

  • katarakta u medicini znači –   zamućenost očnog sočiva; gubitak transparentosti očnog sočiva, sočivo se muti, nije više providno, smanjuje se vid

  sinonimi – siva mrena, beločica, belorka, belo perde

  poreklo reči katarakta:

  grč. katarhaktes; lat. cataracta – vodopad

  od 15 veka se koristi u ovom značenju

  kata + arhattein

  grč. kata – čest predlog i prefiks u mnogim složenicama, najčešće u značenju kretanja ka nekom cilju, odnos, prilagođenpost

  grč. arhattein – udarati jako ili slomiti, nije do kraja razjašnjeno ni utvrđeno

  vidi – link

  Primeri upotrebe reči:

  1. Problem katarakta. Najveća prirodna zapreka razvoju većeg saobraćaja na Dunavu su svakako katarakti kod Gvozdenih Vrata. Taj 124 km dugačak tesnac Dunava i danas, posle nekoliko izvršenih regulacija korita, pretstavlja opasnost…

  katarakta znači vodopad

  Već iza 3 km eto prvih brzica i katarakta. Sa frenetičkim klicanjem »li! li! li!« i dvostrukom snagom veslaju naši momci. Brodić se dotakne katkada koje pećine, nu sila veslanja i brzina vode onemogućuje da nasjedne.

  Pogledaj: kako je nastal ai šta znači reč – afirmacija

  1. KATARAKTA ; onaj koji se ruši, slap, vodopad; lat. cataracta, cataracte, franc. cataracte, ital. cateratta, nem. Katarakt, Augenstar, rus. катаракта), siva mrena; zamućenje očnog sočiva. Medicinska enciklopedija

  Već je u 18. veku opisana profesionalna katarakta kod radnika, koji rade stalno pri vatri (levači, duvači stakla, kovači itd.). Danas se smatra, da i profesionalnu kataraktu, koja se razvija kao poskedica rada od 15–20 godina, uzrokuje  …

  Prostor nam dozvoljava da procenimo rezultate funkcija samo u odnosu na klinički oblik katarakte i operativne metode lečenja. Uzrast i psihičko stanje je omogućilo ovu procenu na 100 očiju. TABELA 5 Oštrina vida urođenih katarakti ...

  Synonyms:
  siva mrena,
  « Back to Glossary Index