marža

  marža – imenica, ženski rod

  značenje reči marža:

  • razlika između nabavne i prodajne cene određene robe;
  • trgovačka nadoknada za troškove skladištenja i prometa robe
  • provizija
  • razlika između najvišeg i najnižeg kursa na berzi

  marža značenje reči

  Poreklo reči:

  Reč marža je preuzeta iz francuskog jezika.

  francuski – marge, granica, margina (reč koja vodi poreklo od iste osnove)

  latinski – margo

  Od  indoevropske osnove – *merǵ-, *marǵ-

  Pročitaj: značenje i poreklo reči virman

  Primeri upotrebe reči:

  Kada se odgovarajućim proračunima i analizama utvrdi prosečna marža za grupu srodnih artikala, onda se do prodajne cene (na malo i na veliko) dolazi dodavanjem marže na nabavnu cenu, tj.: 1. Nabavna cena + 2. Prosečna marža …

  U organizacijama se razlikuju dve vrste merila uspešnosti: • merila koja se odnose na finansijske rezultate, • merila koja … Rast godišnjih prihoda od x-% • Povećanje profita nakon poreza od x-% • Povećanje profitne marže od x-%

  Средином 80-их, велепродајна маржа била је 12 одсто, а малопродајна 25 одсто. Одлукама Владе Србије у периоду до 1996. године, марже су преполовљене и тај ниво се задржао до …

  Ceni  nabavke doda se zatim određeni dodatak odnosno marža, a posebno još porez na promet, koji je naročito u trgovini na malo prilično visok. Marža se može izračunavati i kao procenatod cene prodaje.

  Новим економским механизмом јача улога цена и формирања трговинских маржи и сл. као средства за економско деловање и регулисање узајамних односа  међу привредних организација.

  Synonyms:
  provizija
  Tags: francuski
  « Back to Glossary Index