nokat

   

  nokat – starosrpska i praslovenska reč  *nogъtь

  Nastala je od reči  noga – praslovenski *noga

  Stariji oblik ove reči glasi u starosrpskom ногъть. Nestankom poluglasa došlo je i do promene g u k ispred t.

  ruski – ноготь

  poljski – nogieć

  stind. – nakha

  Nokat je reč kojoj nije osporena starina i osnova od koje su nastale reči  u drugim evropskim jezicima:

  eng. nail

  nem. Nagel, der

  Za osnovu se uzima indev. –*(o)nogh

  Delovi tela su jedna od polaznih osnova za ispitivanje nastanka i starosti pojedinih jezika – vidi Poreklo nemačkog jezika

  Veoma je intresantna činjenica da srpski jezik pamti i nastanak i razvoj ove reči.

  U deklinaciji ove imenice, sem oblika za množinu – nokti, postoji i oblik noktiju (kao očiju) što je ostatak nekadašnje dvojine, odnosno oblika za izražavanje nečega čega ima 2 od vrste – broj nogu kod čoveka.

  Dvojina (dual) gramatički je oblik koji označava dva predmeta, pojma, bića, pojave, osobe. Pretpostavlja se da je postojala u indoevropskom prajeziku, a danas potpunu dvojinu čuva samo mali broj jezika, među kojima su standardni slovenački i oba lužičkosrpska jezika.

  Veoma su bogata svedočanstva o upotrebi ove reči – vidi Daničić

  • kod životinja, u značenju papak, kopito, kod ptica kanđža:
   Ptičica, ne mogući uteći, pade među njegove (jastrebove) nokte
  • u narodnim izrazima i poslovicama: od malih nokata, arh. od malih nogu;
  • udariti, zakopati nokat u ledinu – pobeći; i danas se zadržao – nokat u smislu – beži!
  • nokat i meso: Pravoslavlje i srpstvo, to je nokat i meso
  • klinac, čavao, ekser, kao i drugo značenje nem i engleske reči

   

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlebadava, zabadava
  Next articlebič