pandur

  pandur- imenica

  Značenje reči pandur:

  – policajac, žargonski

  Poreklo reči:

  Postoji više tumačenja o poreklu ove reči.

  I

  Istorijski gledano, postojale su trupe u sastavu austrougarske vojske pod komnadom baorona Franje Trenka, poznate po hrabrosti i vojničkom umeću.

  To su bule pešadijske jedinice, postvljanje na granici radi odbrane od Turaka.

  Sastavljene su bile od gotovo svih balkanskih naroda sa tog graničnog područja: Srba, Hrvata, Mađara, Rumuna.

  Da bi mogli neprimećeno da se kreću po turskoj teritoriji, nisu nosili klasične uniforme, već odeću sličnu lokalnom stavnovništvu.

  Kasnije je stvorena koloritna pandurska uniforma kao tradicija vezana za barona Trenka.

  Uz tu postavku ide i tumačenje da je reč:

  – nesporno mađarska reč pandur nastala od latinske reči lat. reči banderium, barjak.

  pandur značenje i poreklo reči

  foto

  Reč se vezuje za period vladavine kralja Žigmunda i period 15 i 16 veka. link

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – udlaga

  II

  Međutim postoji i drugo tumačenje, vidi P.Skok, Rečnik ili en.wikipedia- Trenkovi panduri.

  Pandur – starosrpska reč pudar – čuvar polja, vinograda;

  pudati, pujdati – plašiti, terati i ovo tumačenje je potpuno realno.

  Nema sumnje da je reč pudar preuzeta u mađarski jezik.

  Dalji razvoj reči je oblik pandur, koji se vratio u naš jezik u tom izmenjenom obliku i značenju.

  Synonyms:
  policajac
  « Back to Glossary Index