plesati

   

  plesati – praslovenska, sveslovenska i starosrpska reč

  плѧсати – crkvenoslovenski

  пляса́ть – ruski

  plesna – starosrpska i crkvenoslovenska reč, stopa, trag, noga

  plesnica – starosrpska i crkvenoslovenska reč, sandala, opanak

  plinsjangotski, plesati

  Iako u gotovo svim relevantnim rečnicima gotskog jezika stoji izričito  da je glagol plinsjan preuzet i staroslovenskog, Skok se po običaju naših etimologa, na neki način ograđuje i izvinjava zbog te činjenice : “Praslovenski  termin plinsajn posudiše Goti u isto doba kad i gotske reči  počinju prodirati među Slovene” vidi Skok, str. 682

  Vasmer povezuje  poreklo ove reči sa onomatopejskim glagolom плеска́тьpljeskati

  U svakom slučaju glagol plesati nas vodi u stara vremena, kada su sveštenici i šamani izvodili svoje ritualne plesove.

  Eng. dance, nem. tanzen su glagoli novijeg porekla, koji se etimološki i suštinski povezuju sa tradicijom i nastankom srednjevekovnih plesova u Evropi.

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleprut
  Next articlekrzno