zarez, zapeta

  zerez – imenica, muški rod

  zapeta – imenica, ženski rod

  značenje reči zarez:

  • interpunkcijski znak, koristi se za odvajanje manjih sintaksičkih jedinica u okviru sintakcičke celine, rečenice.

  • mesto koje je zarezano, usek,  žleb, prorez

   Važno: zarez ili zapeta

  Obe reči se koriste ravnopravno u srpskom jeziku.

  Zapeta je rusizam.

  ruski запятая

  Pravopisom iz 1960 usvojen je termin zarez, koji je danas definitivno prihvaćenI. Klajn, Rečnik jezičkih nedoumica

  Međutim u kasnijim izdanjima Pravopisa srpskog jezika koristi se reč zapeta ravnopravno.

  3 а п е т а је најважнији знак за обележавање унутрашњих односа у реченици. У усменом говору запети обично одговара застанак (пауза) без спуштања гласа, које је у говору обележје краја реченице и у писаном језику се означава тачком.

  Pravopis srpskog jezika, Matica srpska, Novi Sad, 2010

  Poreklo reči:

  za + rez (rezati)

  Zarez je prevod grčke reči komma – komad, deo, koji je zarezan

  Od grčkog glagola koptein – udarati, seći, zarezati

  Prepostavlja se da reč nije grčkog porekla, nejasno…

  Zanimljivo:

  Upotreba zareza se u istoriji srpskog jezika uočava sredinom 15.veka, preuzimanjem iz grčkog pravopisa.

  Javlja se u tekstovina Resavske škole – kulturni centri:  manastir Resava (Manasija) i Beograd, period vladavine despota Stefana Lazarevića, doba srpskog srednjovekovonog kulturnog zenita.

  zarez zapeta

  Pročitaj: kako je nastala reč – blizanac

  Primeri upotrebe reči zarez:

  1. Ако је та неопходност већа, за одвајање уметнутог дела ће се употребити зарези, а ако се пак таква неопходност слабије осећа, место зареза ту долази црта, која, напоменућемо, има и посебних функција истицања изузетности …

  Kad rečenični niz sačinjavaju nezavisne upitne ili uzvične rečenice uz koje stoji upitnik ili uzvičnik, zarez se izostavlja.

  Техника навођења значења у овом Речнику доста је сиромашна: приближна значења одвојена су зарезом, удаљенија тачком и зарезом.

  Evo nekoliko primjera kada se zarez ne koristi, iako mnogi pri pisanju baš u tim primjerima pogrešno stavljaju zarez.

  Zarezom se ne odvajaju ni/niti.

  1. Краци „теразија” морајубитипотпуноједнакиитачнонасрединивезанисуједномлетвицом — споном, на чијој је средини зарез.

  Кад хоће да се ,,пуца“ овом пушком, онда се једним зарезом метка хвата ластиш, па се повлачи у правцу кундака док се другим зарезом метак не закачи за зарез на самом: кундаку.

  « Back to Glossary Index