zarezivati

  zarezivati, zarezujem – glagol, nesvršen

  značenje reči zarezivati:

  – razg. (obično negirano) pridavati važnost nekome, ceniti (nekoga)
  – zasecati, urezivati
  – oštriti, šiljiti

  izraz:

  – ne zarezivati nikoga =  ne ceniti nikoga

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku u značenju zarezati, urezati, praviti rez

  Rečnik govora Prošćenja:

  зарези́вати , -ѐзује̄м
  – марити, обраћати пажњу
  – Ни за кога он не зарезује

  Poreklo reči:

  Ne zarezivati nikoga

  Овај се израз понајчешће употребљава у фамилијарном говору. Често се може чути како неко каже за себе или за другога:

  Не зарезују ме, Не зарезују га и сл.

  Али се каткад чује и:
  Не зарезују га ни у што и сл.

  Овде глагол зарезивати чува првобитно право значење.

  – Сећамо се црта и реза које још Црноризац Храбар наводи кад говори о Словенима.

  Биће да је то први помен да се рез-реза-резање узима за бележење мисли.

  Стари су Словени, дакле, цртама и резама бележили оно што су мислили да има нарочите важности (дуг се и данас бележи у неписменог света цртама, а жито и пређа се обележавају рабошем).
  Отуда је то по пореклу и значење овога израза.

  Ту се мисли: не ценити кога, немати вредности, немати никакве важности да би било потребно бележење, ознака, зарезивање у рабош.

  Што се покаткад мисли да овај израз није довољно пристојан, то не стоји, јер се зарезује оно што је вредно, важно, заслужно пажње.

  Časopis “Naš jezik” ; O značenju nekih reči i izraza; godina II, 1934

  Pogledaj: kako je nastala reč – vrbovati

  Primeri upotrebe:

  Негде из ћошка полумрачне колибе гледале су га водњикаве, упале очи његова оца. Чинило му се да чује његове последње речи »Док си фукара нико те неће зарезивати«.
  Hajdučica u haremu, D. Baranin

  … кад мало цугне, има обичај да каже: Док си мали, гледај и учи, кад порастеш, ради и ћути, а кад оматориш, причај што год ‘оћеш, и онако те више нико ни за шта неће зарезивати.
  San gružanske noći, D. Erić

  Nikog neću zarezivati. Da umire na putu, da crkava, neću ga voziti . . . А pesnik: — Маni se toga … Како ne shvataš?

  Pročitaj: kako je nastala reč – ispostaviti

  Ни код Вука ни у новијим нашим речницима нећете наћи глагол бендати (значи: признавати, зарезивати). Петар Кочић га употребљава не само у личној преписци него и у својим приповеткама где означава карактеристичну…

  На свакоме кораку сретаху га изазивања, свакојаки приговори и поруге, које је он дуго гутао без одзива, па их послије поче зарезивати на рабош.

  Не смеју се користити налив пера, хемијске оловке, фломастери и слично, већ само обичне графитне оловке које се могу зарезивати на само зато предвиђеном месту.

  Nož je na lancu, a nema vrha, nego je zatubast, da se njime ne može ubosti čovjek. Kako je kruha bilo vrlo malo, to nisam imao potrebe da ga režem, ali mi je trebao oštriji nož da bih mogao zarezivati olovku, koja se brzo …

  « Back to Glossary Index