Žiča

  Žiča, manastir, zajedno sa Crkvom svetog uspenja je sagradio prvi kralj Srbije, Stefan Prvovenčani. Manastir je uništen u 13. veku, ali je ponovo sagradio kralj Stefan Milutin početkom 14. veka.

  Житьча, жидьча –  Domentijan Hilandarac, 13vek

  Veza glagol – žiti, živeti

  Indev. –* guei

  Osnova i za reči: žitije, žito, žir, žila, gojiti u značenju ono što je živelo, što je u miru

  Највећа простором међу старим цркв. споменицима у Србији. саграђена у првој четврти 13. века од камена полутесаног или ломљеног, била је порушена, и у половини прошлог века,президана и малтером премазана и просто окречена тако да се данас једва могу трагови стила да одреде.

  Својим многим детаљима подсећа нас Жича на цркве светогорских манастира. Грађевина носи тип романски, иако се зна да су је зидали грчки мајстори из Цариграда и грчких земаља. Вероватно, да је главни ненмар ипак био са запада.

  Она је лепих, витких размера, но по техници далеко испод Студенице. Око средине прошлог века (1856.), приликом оправке, саграђена су и три нова кубета, лепих витких размера, на којима се опажа мешавина романског и византијског стила….“ Православнi литургик, први део, презвитер др.Л.Мирковић, 1918, s. 92

  Pogledaj: šta znači i kako je nastalo staro srpsko ime – Lihomir

  « Back to Glossary Index