Irena

  Irena – žesnko ime

  Poreklo imena Irena

  Irena, Irina, Jerina, su imena koja u osnovi imaju grčku boginju nižeg reda vidi Hore.

  Ejrena, grč. eirênêmir; etimološki povezana i sa grč. eiar, eiarinosproleće:boginja ili vesnik proleća;

  Značenje imena:

  – ona koja donosi mir, Mira, Mirka, spokoj, vesnik proleća, Vesna

  Jerina, Prokleta Jerina –Jerina Branković odnosno Irina Kantakuzina, žena Đurđa Brankovića:

  Пошетала Ђурђева Јерина
  Испод града б’јела Смедерева

  Sveta velikomučenica Irina, hrišćanska mučenica iz 5 veka, Srpska pravoslavna crkva slavi je 5. maja po crkvenom, a 18. maja po gregorijanskom kalendaru.

  Irinej, Irenej su muške varijante ovog imena.

  Međutim, iako je ovo objašnjenje direktna veza sa nastankom imena Irena, ne treba zaobići ni uočljivu vezu sa starosrpskom reči jar, jara u značenju proleće kod koje se nalazi i fonetsko i semantičko preklapanje. Jarilo, rus. Яри́ло;

  rus. – arh. Яра, proleće

  praslov.- *jarъ u značenju silan, ognjen

  lat. – ira, bes, gnev – jarostan, ali i sila (prirode) koja je lako može dovesti sa silom promene godišnjih doba i buđenja proleća.

  « Back to Glossary Index