junoša

   

  junoša –  praslovenska, sveslovenska i starosrpska reč, postojao je  i oblik junota, mladić, crkvenosloveski.

  rus. юноша

  Još jedna reč koja je, zbog Vukove revizije reči koje su se koristile u crkvenoslovenskom/ starosrpskom  ili kako ih je Vuk zvao – slavjanske reči, dospela na crnu listu zajedno sa svim srodnim i izvedenim oblicima. vidi detaljnije

  U rečniku Vuk daje samo oblik – junoš i navodi stih iz pesme:

  Piju vino dva junoša mlada
  U Kratovu gradu malenome,
  Jedan junoš Kraljeviću Marko,
  A drugo je beže Konstantine…. nar. pesma,  Marko Kraljević izbavlja bega Konstantina

  junoša – je drevna reč koja pamti starosrpski jezik i njegove korene.

  Te ovog junošu nađe i pred cara dovede. srpska nar. pripovetka

  Postojali su oblici:

  junost – mladost; junota, junoša – mladić, junotka – devojčica, junostan – mlad

  Ove reči su zastupljene u delima, kako crkvenim tako i u  svim ostalim,  pre Vukove reforme.

  U Dečanskim hrisovuljama javljaju se stara muška imena: Junoša i Junak.

  junoša – junior

  praslov*junъ, mlad

  praindoev.- *yeu, mladost, snaga

  lat. – iuvenis, iūnior/junior (mlađi, komparativ)

  eng. – young i  nem. jung, po velikom broju tumačenja izvode se od protogermanskog oblika   – *juwunga- i sl. i dovode  se u vezu sa latinskim poreklom i sa oblikom iz sanskrita – yuvan.

  Retko se povezuje sa odgovarajućim rečima slovenskih jezika što podupire teoriju o direktnoj vezi  germanskih jezika sa sanskritom i kasnijeg stvaranja slovenskih jezika u odnosu na njih. Takav stav u lingvistici i pored mnogobrojnih dokaza, radova koji dokazuju suprotno i dalje  preovladava u svetskoj lingvistici a što je još čudnije i u srpskoj.

  junetina junac značenje poreklo reči

  Od osnove *junъ, mlad i istoimene  starosrpske reči juni u savremenom jeziku koristimo reči:

  junak (sve izvedene reči iz te imenice – junakinja, junaštvo, junački), junac, junica, junetina, juneći

  Starosrpska reč je preuzeta u mađarski (vidi P.Skok) inas, sluga

  U Dečanskim hrisovuljama imamo prezime Inošević, odnosno lično ime Inoš, Inoslav a nastali su od starosrpske reču junoša.

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articledžingl
  Next articlepurenjak