kočoperiti se

  kočoperiti se – glagol , nesvršen

  kočoperenje – glagolska imenica

  kočoperan, – a, – o, pridev

  Značenje reči kočoperiti se:

  – držati se samosvesno, važno, praviti se važan, šepuriti se, gorditi se, razmetati se

  – ispoljavati nezadovoljstvo, nepokornost, joguniti se

  Rečnik Matice srpske, jednotomni

  izvedene reči: nakočoperiti, raskočoperiti, …

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku.

  kočoperiti se značenje poreklo

  Poreklo reči:

  Ne postoji jedinstveno etimološko tumačenje nastanka ove reči.

  Detaljnu analizu dala je Marta Bjeletić u radu – Iz ekspresivne prefiksacije: kočoperiti se

  praslovenski – *čeperiti se, * čepuriti se

  Najčešće se vezuje sa osnovom – pero

  starosrpski glagol , sačuvan dijalektski – čeperiti se, razmetati se , isticati se

  P. Skok saje tumačenje – kočiti perje

  češki – čeperit, čaperit se

  slovenački – čeperiti se, šepuriti se

  *če -, *še + *pyriti

  Zaključak:

  Suština razilaženja u tumačenjima nastanka obog glagola je u definisanju osnove:

  – osnova imenica pero

  glagolska osnova – * per, -pyr, * pur

  Pogledaj: kako je nastala reč – neprikosnoven

  Primeri upotrebe:

  Visili smo po školskom dvorištu , kočoperili se i gledali novopridošle devojke , godinu dana mlađe od nas . U pitanju je bilo 1976 . godište i još tad se videlo da je ta generacija potpuno promašena . Bili su nekako mutavi i bezlični i da ih sve …

  Ovako su ispali lajavci i kukavice za sve pare: kočoperili se kao da će sutra III. svetski rat a kad je puklo – zavukli se u mišju rupu i ni glasić da …

  Pogledaj: šta znači reč – zaparložiti

  Kočoperio se i izjavljivao da će se uskoro voditi pobjedonosna bitka. Mnoštvo civila gradilo je čvrste položaje oko sela.

  … o tome bi se pričalo nekoliko dana ( najviše su pričali i kočoperili se ljudi od vlasti ) , pa bi opet zavladalo mrtvilo .

  Pa, pomalo se razumem u lepši pol, kočoperio se, ima i beljih od ove. Zavisi iz kog su kraja. Kakve oči samo ima, kumim te bogom! Da čovek uzrikavi piljeći u njih.

  « Back to Glossary Index