krzno

   

  krzno – praslovenska, sveslovenska i starosrpska reč, *kъrzьno; крьзно

  Krzno je  dlakama obrasli pokrov na koži sisavaca.

  • perde, zavesa nad posteljom
  • odelo, haljina, po svoj prilici skupa haljina
  • kožuh; značenja ove reči po Daničiću, Rečnik

  корзно – ruski

  Kürschner, der – krznar

  staronem. kursin(n)a

  Još jedan primer za raščišćavanje nedoumica, ko je od koga pozajmljivao i preuzimao reči. P. Skok između ostalih ima tu dilemu. Duden etimološki rečnik, iako se izbegava direktno dovođenje porekla nemačkih reči od srpski, slovenskih, ruskih,… kod ove reči neme nikakve nedoumice, reč je preuzeta iz slovenskih jezika.

  Pošto su germanska plemena prodrla na teritoriju, koju su odvajkada naseljavali Sloveni, naučili su i preuzeli mnogo toga iz poljoprivrede, stočarstva pa i zanata, nisu bili vični tim stvarima. Preuzimanjem veština i upoznavanjem sa predmetima preuzeli su i nazive, reči koje su tuđice u nemačkom jeziku.

  Poveznast sa glagolom krzati, prasl. *kъrzati

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleplesati
  Next articlehula, huliti