ksenofobija

  ksenofobija – imenica, ženski rod

  značenje reči ksenofobija:

  – mržnja prema strancima i svemu što je strano
  – strah od stranaca, stranog uticaja

  ksenofobija značenje poreklo reči

  poreklo reči:

  grč. – xeno (stranac) + fobia (strah)

  zanimljivo:

  U osnovi grčke reči xeno je praindoevropski koren *ghos-ti- u značenju stranac, gost

  Veoma je očigledna veza sa srpskom reči – gost.

  Primeri upotrebe:

  Код нас је кулминирала мржња према Американцима која је досад била уперена према Немцима. Ксенофобија и мржња заснивају се на предрасудама. А предрасуде представљају, као што сам назив каже, предрасудно …

  Nemačke rasprave o ksenofobiji i rasizmu i desnom radikalizmu/populizmu temelje se na nekoliko teza. Prva teza je o modernizaciji. Ksenofobija, rasizam i desni radikalizam odgovor su na modernizaciju i globalizaciju, te pokušaje stvaranja …

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – fiksacija

  Историјска дезоријентација – јер се не можеш ослободити окружења чак и сепаратном идејом, ксенофобија се не лечи државношћу и геноцидима, јер се увек остаје у истом простору, ксенофобија се надилази историјском …

  Сматра се да ксенофобија представља реакцију на социјалну угроженост и губитак модернизације. Данас на Западу степен агресије према странцима добија застрашујуће размере.

  Ти се послови не могу ослањати на солидарност и пријатељство, посебно и због тога што међуплеменска ксенофобија отежава превазилажење супротности у дужничкоповерилачком односу, ремети економску размену, …

  Pročitaj: kako je nastala reč – bajbok

  « Back to Glossary Index