mrkati

  mrkati (se), glagol, nesvršen, mrkam, mrkaju  mrčem

  značenje reči mrkati:

  • oplođavati ovcu, kozu

  • pariti se (ovce, koze)

  • miješati se tjelesno rasplođenja radi; Daničić Rečnik

  • imati seksualane odnose, žargon, oblik mrčiti

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku, navedeno značenje odnosi se na ovce.

  мр́кати се , мр̑че̄м се  и мр̑ка̄м се  — парити се (о овцама).  —   Овце се мрчу обично ујесен. Rečnik govora  Prošćenja, M. Vujičić

  Zanimljivo:

  Glagol mrkati u osnovnom značenju je gotovo zaboravljen.

  Interesantno:

  Od prezentske osnove mrč – glagola mrkati  u savremenom srpskom jeziku – žargon, koristi se glagol mrčiti, imati seksulane odnose.

  Postoji homonimija sa glagolom mrčiti.

  Primeri upotrebe:

  mrkati se značenjeOvce su mi se počele mrkati.

  Óvna ùškope da nè može da mȓče ȏvce.

  Ovce  se obično mrču potkraj ljeta i tijekom jeseni, a janje u proljetnim mjesecima kada ima paše. Mrkanje traje od 24 do 70 sati ili prosječno 35 sati, …

  SEKS I SLENG: Kao i u mnogim drugim jezicima, i u srpskom se najviše izraza u slengu odnosi na seks. Tako u srpskom jeziku sledeći glagoli označavaju seksualnu radnju: bembati, bocnuti, bušiti, … krknuti, krpiti, močnuti, mrčiti,…

  Pročitaj: značenje i poreklo reči baldisati

  Poreklo glagola mrkati:

  1. Skok daje objašnjenje u svom Rečniku da ovaj staroslovenski glagol, koji postoji još i u bugarskom i slovenačkom jeziku je nastao iz onomatopeje “koja je postala pastirski termin za koitus ovaca i koza, prenesen odatle i na ribe.”
  2. Često ime za ovnove koje u sebi sadrži pridev mrk, može da bude objašnjenje nastanka ove reči.
  « Back to Glossary Index