kamata

   

  imenica, ženski rod

  značenje reči kamata:

  • svota, iznos novca koji se plaća kao nadoknada za uslugu pozajmljivanja novaca, dobit

  link

  ка̏мата , *  f. 1.  die Zinse , Interesse , добит   2 , интерес  дао новце на камату .

  1. (у Рисну )   велики, неправедни интерес (а обични ондје се зове добит );

  ка̏матни̑к , m.   који узима велику   камату на новце ;  Каматник душу губи ; Vuk, Rečnik

  Poreklo reči kamata:

  Kamata – grecizam, κάματος, naporan rad

  primeri upotrebe reči kamata:

  Novac postaje kapital tek kada vlasniku donosi dobit jer je, na primer, dat na zajam pa svom vlasniku donosi kamatu.

  (Rešenje Vrhovnog suda Jugoslavije Rev 13os/65 od 7. septembra 1965. godine). c) ODLUKE DONETE U UPRAVNIM PREDMETIMA Na dospele iznose poreza ne može se naplaćivati kamata na kamatu.

  Popunjen primerak navedenog obrasca podnosi se i u toku godine pomenutoj Službi ako su nastupile promene u stanju poslovnog fonda koje je služilo kao osnovica za obračunavanje kamate na poslovni fond.

  Đoković se revanširao Ćekinatu sa kamatom, sa Andersonom u četvrtfinalu.

   

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlemrkati
  Next articlekunjati