kamata

  kamata – imenica, ženski rod

  značenje reči kamata:

  • svota, iznos novca koji se plaća kao nadoknada za uslugu pozajmljivanja novaca, dobit

  link

  ка̏мата , *  f. 1.  die Zinse , Interesse , добит   2 , интерес  дао новце на камату .

  1. (у Рисну )   велики, неправедни интерес (а обични ондје се зове добит );

  ка̏матни̑к , m.   који узима велику   камату на новце ;  Каматник душу губи ; Vuk, Rečnik

  Poreklo reči:

  Kamata – grecizam, κάματος, naporan rad

  Bonus

  kamata bikini srpski rečnik

  primeri upotrebe reči:

  Novac postaje kapital tek kada vlasniku donosi dobit jer je, na primer, dat na zajam pa svom vlasniku donosi kamatu.

  Под дужном сумом од које се наплаћују трошкови за опомену подразумева се главно дуговање по свим облицима и врстама пореза и камата на те износе уколико је прописана.

  (Rešenje Vrhovnog suda Jugoslavije Rev 13os/65 od 7. septembra 1965. godine). c) ODLUKE DONETE U UPRAVNIM PREDMETIMA Na dospele iznose poreza ne može se naplaćivati kamata na kamatu.

  Pogledaj: sva značenja reči – crkavica

  Popunjen primerak navedenog obrasca podnosi se i u toku godine pomenutoj Službi ako su nastupile promene u stanju poslovnog fonda koje je služilo kao osnovica za obračunavanje kamate na poslovni fond.

  Тужилац у овој парници тражи да му се плати обрачуната камата. И то његово право да му се плати обрачуната камата, није спорно.

  Đoković se revanširao Ćekinatu sa kamatom, sa Andersonom u četvrtfinalu.

   

   

  Tags: grecizam
  « Back to Glossary Index