palačinka

   

  Palačinka, palačinke je reč koju smo preuzeli iz nemačkog jezika.

  nem. – Pa­la­t­schin­ke, die

  To je lingvistički potpuno tačno. Istina je ipak, malo komplikovanija. Srpski jezik je dao svoj doprinos u formiranju ove reči. Neko će reći – ne, srpski, slovenski jezici! Može i tako, da ne bi priča o ovom slatkišu bila preopširna (analiza o broju govornika srpskog u odnosu na ostale slovenske jezike u oblastima gde se reč formirala).

  Prvi opis, recept za izradu palačinki, kakve ih danas jedemo, sačuvan je u zbirci recepata Szakáts-Tudomány, a navodi se da je recept iz Transilvanije.

  rum. – plăcintă, u značenju ravan kolač, pljosnat

  mađ.  – palacsinta; pojavljuje kao termin u rukopisu poznatom kao  Kolozsvári, 16. vek

  lat.placenta, kolač  (od grč. plakoũnta, akuzativ od plakoũs, ravni kolač od pláx, plakós – ravan, ravnina (detaljnija analiza grčke reči zahteva posebnu odrednicu)

  napomena: placenta u značenju posteljice, organa nastalog od  tkiva majke  u toku trudnoće odakle nerođeno dete dobija hranu, je reč koja je u tom značenju upotrebljana u novolatinskom jeziku u srednjem veku.

  vidi – link
  palačinke poreklo i nastanak reč

  Kako je placenta postala palačinka:
  Rumunska reč plăcintă, tačnije recept za pripremanje slatkiša se preko Budimpešte proširio na celu Habzburšku monarhiju.

  Mađarski izgovor je dodao glas – a između p i l – palacsinta.

  Sufiks – inka, umesto – inta, nemački etimolozi objašnjavaju slovenskim uticajem, odnosno velikim brojem slovenskih jezika i govornika na prostoru ove monarhije.

  Pfannkuchen je nemačka reč za ovu poslasticu.

  – ka: praslovenski, starosrpski i sveslovenski sufiks (- tka,- bka); majka, jabuka, Beograđanka, …

  Palačinka je reč koja se koristi u sledećim jezicima, sem navedenih: bugarskom, češkom, slovačkom, slovenačkom i albanskom

  rus. – блины, reč potupno različitog porekla

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlekašalj
  Next articleEmil, Emilija