kašalj

   

  Kašalj je praslovenska, starosrpska i sveslovenska reč.

  praslov. – *kaš(ь)lь, *kāsli̯o

  rus. – ка́шель

  polj. – kaszel

  sanskrt – kāsate

  staronorv. – hōsti

  staroeng. hwōsta m.; hwōstan

  praind. ev. – *kʷās-

  nem. – husten, vidi – link

  kašaljsilovito izbacivanje zraka iz pluća kroz usta uz višu ili manju buku, što postaje nehotice i obično se ponavlja više puta, ili s toga što je nešto upalo u grkljan ili s bolesti. Daničić, Rečnik

  Ne dohodi svaki kašalj od zime. Nar. poslovica

  Kašalj, šuga i ašikovanje ne može se sakriti. Nar. poslovica

  hrä – onomatopejski zvuk, „ neoformljen uzvik za oponašanje hropnje na umrću“, u osnovi reči hripavac, ripavac, rikavac – sinonimi za kašalj, Skok, Rečnik

  magareći kašalj – hripavac, rikavac Vuk, Rečnik

  Vezuje se za promukli i neprijatan glas koji magarac proizvodi.

  Magareći glas na nebo ne ide. Nar. poslovica

   

  Synonyms:
  hripavac, ripavac, rikavac
  « Back to Glossary Index