parlog

  parlog – imenica, muški rod

  značenje reči parlog:

  – pusto, neobrađeno zemljište

  – zapušten vinograd

  па̑рлог , па̄рло̏га  м.   запуштено, зиратно земљиште и коровом обрасло, густиш, коров, трњак и сл. :

  – Она̑ј па̑рлог  се раскр̄че̏т не мо̏же.

  – У В. и у RJA. párlog  м., али тамо значи обатаљен виноград .

  Rečnik kosovko-metohijskog dijalekta, G. Elezović

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku.

  parlog značenje poreklo reči

  Rečnik narodnog govora u Crnoj Reci, M. Marković

  izvedene reči:

  parložiti, zaparožiti (se)

  Poreklo reči:

  mađarski – parlag – navedeno značenje

  Reč je u mađarski preuzeta iz slovenskih jezika, verovatno starosrpskog – *perlogъ

  Toponimi na teritoriji centrlane Evrope imalu ili su imali ovoaj naziv.

  Moguće tumačenje – u osnovi reč – lug

  Pročitaj: kako je nastala reč – breza

  Primeri upotrebe reči parlog:

  parlog značenje
  parlog značenje

  D. Maslovarić, Zemljoradnja

  Pogledaj: šta znači i kako je nastala rečsurduknuti

  Sve ovo nam potvrđuje da se i danas u Bosanskoj Posavini na znatnom dijelu oraničnih površina gazduje po načinu preloga — parloga. Oranica se obrađuje, dok se ne iscrpi, pa se iza toga pušta, da se prirodnim putem zatravi.

  Za divno čudo, samo nekoliko dana od objavljivanja ovog kritičkog dopisa, jedno jutro na pomenutoj lokaciji iznenada se obreo buldožer i počeo revnosno da krči bujnu zelenu šikaru. Nakon nešto više od dva sata, parlog je bio sasvim uklonjen.

  Iznad sela Mataruga , na mestu zvanom » Parlog « nalazi se još jedan viši šljunkoviti horizont , a na ostalim delovima …

  Prednja odeljenja, koja su nastupala sa osiguranjem još od Tekeriša, imala su zadatak da se dočepaju „Popovog parloga” da oteraju neprijatelja ako je tamo, da se utvrde ako pre njega stignu.

  “Sve će ići u zakup dok ne bude zaključen ugovor, neće valjda zemljište biti u parlogu.

  « Back to Glossary Index