podesan

   

  podesan, – sna, – o, pridev

  značenje reči podesan:

  • prigodan, prikladan, zgodan, upotrebljiv

  Poreklo reči podesan:

  po + desan = desno: sa desne strane

  U srpskoj tradiciji, kao i u hrišćanskoj, desna strana je povoljna.

  Na desnoj strani, na desnom ramenu je anđeo čuvar ili u srpskoj tradiciji predak zaštitinik (vidi V. Čajkanovć).

  podesan značenje

  Primeri upotrebe reči podesan:

  Sapunu smo u određenom procentu dodavali neke hemijske supstance podesne za ovu svrhu.

  Korisnik eksproprijacije dužan je osigurati zemljište podesno za podizanje hrama u istom mjestu. Ono mora biti odgovarajuće podesno za podizanje hrama.

  Za sva proveravanja mera i pravilnosti grometrijskih oblika treba koristiti podesna merila ili naprave. Za proveru površinske hrapavosti navoja treba koristiti podesan aparat ili uzorke za sravnjivanje (etalone).

  Valja znati da kvalitet glasa, navike govornika, podesne u jednoj situaciji nisu podesne u drugoj, govor koji odgovara jednom uzrastu nije podesan drugom uzrastu.

  Synonyms:
  prigodan, prikladan, zgodan, upotrebljiv
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlebizgov
  Next articlesijaset