vakela

  vakela, imenica, ženski rod

  Značenje reči vakela:

  pouka sa prebacivanjem, ukor

  – rđav glas (pokr.)

  – povorka (pokr.)

  (o)čitati (ne)kome vakelu, izraz

  strogo opomenuti, opominjati, (u)koriti

  Rečnik SANU, knjiga II

  držati vakelu (nekome), izraz istog značenja

  češće u upotrebi u savremenom govoru, žargon

  vakela značenje
  vakela – ukor – bukvica

  ваке́ла  ж   говор с укором или поуком.   „Ма́јстор о́држа ваке́лу како́ да рабо́тимо” (Врање).

  вакелџи́ја  м   онај који држи вакелу.   „Де́да зна́је што тре́ба да ка́же, голе́м је вакелџи́ја” (Врање).

  Rečnik govora južne Srbije, M. Zlatanović

  Poreklo reči:

  U literaturi ne postoji tumečenje porekla ove reči niti izraza.

  Moguće tumačenje:

  1. Ako krenemo od poslednjeg značenja navedenog u Rečniku Sanu:

  povorka

  dolazimo do reči:

  nem. Fackel, die – baklja

  odnosno varijante:

  mhd. vackel, nnl. vakkel, …

  Povorke su nekada, noću, nosile baklje da bi osvetlile put

  2. nem. fackeln, glagol – treperiti, bukteti,

  – fig. oklevati, prevariti, lagati

  zavaravati, uludo govoriti

  Nemačko – hrvatski ili srpski rečnik, G. Šamšalović

  Iz značenja uludo govoriti, zavaravati, moguće da je reč sa dodatnim značenjem preuzeta u srpski jezik.

  Interesantno:

  nem. die Fachel, baklja je nastala od latinske reči

  fax, facis, tačnije deminutiva

  facula – mala baklja

  Srpska reč baklja je istog porekla.

  Primeri upotrebe:

  Уверен да ће му Руси добро очитати вакелу, да само буде миран, али да то за Русе неће бити бесплатно. О званичној посети немачком Цару о којој је он говорио ништа им није познато. О томе ћу вам ради умирења духова у Београду …

  Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije 1903-14: sv. 1. 1 – 246. страница

  Pogledaj: šta znači i kako je nastala reč – parlog

  Стрина је, међутим, кренула не оклевајући, чак помало срдита, као да ће онима на улици очитати вакелу. У међувремену, стриц је на столу склопио мапе Европе и Русије, покупио чиоде са мајушним заставицама и све гурнуо иза старог …

  Ваљало је видјети само поштенога судију, како слушаше вакелу драге женице своје, како слушаше а ћуташе. Зло бијаше слушати, горе одговарати, а најгоре – уклонити се.

  … pada u oči da su opozicionari napustili salu u kojoj im je Sokolović održao vakelu . .

  Synonyms:
  bukvica
  « Back to Glossary Index