zepsti

  zepsti – glagol

  značenje reči zepsti:

  • smrzavati se, osećati hladnoću

  • bojati se

  Izvedene reči:

  nazeb, nazepsti, zebnja ..

  зе́псти , зе́бе̑м  ( зе̑бао , зе́бла ) v. impf. 1.  frieren , frigeo : читав сам дан зебао ; зебу  ми руке, ноге . 2.    ја од тога зебем , т. ј. бојим се да се то не догоди, Vuk,Rečnik

  зе̑пс , зе̄бе̑м  несвр.   осећати хладноћу :   Ајде, мо̏ре, у ку̏ћу, немо̑ зе̑пс  тӯна̑! — Зе̄бе̑м  кај р̏т. — Зе̄бе̑м , смр̏зо се. — Зе̄бу̑  ми ру̑ке. — Све зе̄бе̑м  да ми дете̏ту не би̏дне што. — Свӯ зи̑му смо зе̑бли. Rečnik kosovsko – metohijskog dijalekta, G. Elezović link

  zepsti značenje poreklo reči

  Primeri upotrebe reči:

  Ох, и овде зебем, зебем, цвокоћу ми скоро зуби. . . Ходи, грли ме, ходи, љуби ме!” Па се грљаху, па се љубљаху. Какви пољупци беху то! . . .

  „А ти, ага, зебеш ли?” — „Ја зебем. Па што па, бре, ти го, па не зебеш, а ја обучен, па зебем?“ — „Е, па, ага, мене ту дође студ …

  Pročitaj: kako je nastala reč – mrzeti

  Но друга вест не беше ми сасвим пријатна: Љубица има за сад два ваљана просијоца, и при свем том, што ме је лепо поздравила, ипак сам почео нешто да зебем

  Последњу годину сви заједно зебемо због неизвесне судбине јединог института за српски језик на свету и националних капиталних лексикографских подухвата који су му поверени.

  Poreklo reči zepsti:

  Glagol je starosrpski, sveslovenski i praslovenski.

  praslovenski – *zemb, Miklošč
  rus. – озябать
  češ. – zabsti

   

  Synonyms:
  smrzavati se
  « Back to Glossary Index