Jasmina, Jasna

  Jasmina – žensko ime

  Jasmin – muško ime

  U osnovi naizi cveta jasmin, persijski  Yasaman (prevodi, više varijanti cvet, božji dar, čulna ljubav)

  Cvet bele boje, izuzetnog mirisa iz roda maslina.

  Jasmin je simbol – ljubavi, senzualnosti, lepote

  Jasmina Jasna

  Izuzetno popularno žensko ime širom sveta u različitim jezičkim oblastima.

  eng. –Jasmine

  Ogroman porast popularnosti ovog ženskog imena u poslednjim decenijama je posledica prikazivanja Diznijevog filma Aladin, 1992, odnosno lika princeze Jasmin.

  tur.  – Yasemin 

  arap. – Yasmeen, Yasmin, Yasmine

  Izuzetno popularno ime u svim Balkanskim zemljama.

  Popularnost je steklo u srpskom jeziku  sa širenjem cveta jasmina po Balkanskom prostoru donetom tokom turske vladavine.

  Jasminka – varijanta imena Jasmina sa tipičnim srpskim sufiksom za građenje ženskih imena – ka.

  Jasna – starosrpsko ime

  Jasna, iako je često nadimak osoba sa imenom Jasmina, ima sasvim drugačije poreklo.

  Jasna, starosrpsko ime, vidi Srpski poemenici, S.Novaković, strana 115

  Jasan, jasna – pridev Jasna uzet za lično ime Grković , Rečnik ličnih imena kod Srba, s.24 ženska imena    A-K

  Ја̏снин, а, о прид. од Ја̏сна: Тра̑јко Ја̏снин.

  Rečnik kosovsko – metohijskog dijalekta, Gliša Elezović, raskovnik.org

  Iako se u literaturi može pronaći tumačenje da je ime Jasna prevod imena Klara, lat. clarus – jasan , ta tvrdnja ne stoji.

  Strasrpska ženska imena su često poimeničeni pridevi.

  pročitaj: stara srpska ženska imena

  U ovom slulčaju:

  praslov. –  *(j)ěsnъ

  rus. – ясно

  češ. – jasný

  Synonyms:
  Jasminka
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlekotka
  Next articleLepenica