kontakt

  kontakt – imenica muški rod

  značenje reči kontakt:

  • dodir, spoj, veza (dve površine, predmeta, osobe)

  Interesantno:

  kontakt je veoma važna reč u online komunikaciji. Svaki sajt, blog sadrži posebnu stranu – kontakt sa informacijama o email adresi, telefonima ili jednostvno postavi se formular koji se popuni i pošalje.

  kontakt kontaktiratiglagol: kontaktirati

  Važno:

  Standardi srpskog jezika za kontakt, kontaktirati:

  Ostvariti kontakt sa nekim

  kontaktirati sa nekim

  primeri upotrebe reči:

  Grupa Indijanaca bez dosadašnjeg kontakta s spoljašnjim svetom izronila je iz amazonske prašume i stupila u miroljubivi k…t s brazilskim indijanskim plemenom Ašaninkas…

  Pogledaj: šta znači i kako je nastala reč – uzurpirati

  U poslednje vreme na društvenim mrežama i internet sajtovima pojavljuju se mnogobrojni tekstovi o prednostima usvajanja odraslih pasa, ali je prema rečima zaposlenih u gradskim azilima, presudan prvi kontakt usvojitelja i životinje.

  Na mokrom kolovozu pri naprimer debljini vode 0,2 mm znatno se smanjuje koeficijent prijanjanja φx. Pri takvim uslovima kada se delimično odvija kontakt između pneumatika i podloge.

  Poreklo reči kontakt:

  Reč kontakt se javlja u pisanim dokumentima u 17 veku, vidi Duden,Rečnik 7

  U naš jezik je preuzeta iz nemačkog jezika.

  lat. contactus – dodir, stanje dodirivanja, spoj (naročito sa nečim što je nečisto, zagađeno)

  contigere,  particip – dodirivati

  U prenesenom smislu značenje ostvariti kontakt, komunikaciju javlja se početkom 19. veka. vidi

  kontaktirati nekoga ili kontaktirati sa nekim

  …Primera ima na pretek. Stalno mi govore kako jezik teži skraćivanju, što i sama znam jer je u prirodi svakog jezika da sa što manje reči kaže što više, odnosno da bude jezgrovitiji, ali u srpskom to izgleda ne važi.

  Pročitaj: šta znači reč – inkluzivan

  Jedini primer gde se išlo na skraćivanje, a bez ikakvog opravdanja, imamo u: Kontaktirajte nas na taj i taj telefon. Svaki mejl koji dobijem, svaka firma koja se negde oglasi… obično ima ovu glupost u tekstu. U stvari, to nije glupost, nego veeelika greška. Čak ta greška ima i svoj istorijat.

  Naime, kad je osamdestih izašla  Kunderina “Nepodnošljiva lakoća postojanja”, jedna interna pošalica iz knjige preselila se i u naš govor, ali u šaljivom kontekstu. Jedan lik iz romana nepravilno je govorio, pogotovo je “grešno” koristio reči koje su imale internacionalno poreklo, pa je, između ostalog, umesto “kontaktirati sa” govorio “kontaktirati“. Kad smo to počeli da koristimo, ova greška bila je u rangu sintagmi: priđi k Rumenci; ja sam na niveu, nisam na soleu; monumentalno sam došla… Niko nije mogao ni da pretpostavi da će ovaj izraz postati “na niveu”.

  Koliko je to glupo, može da vam dočara pandan u srpskom: Razgovaram Božu; umesto: Razgovaram sa Božom. Ako se ovako nastavi, stvarno će biti: Razgovaram Božu.

  izvor, Milja Lukić

   

   

  « Back to Glossary Index