kotva

  kotva – imenica, ženski rod

  značenje reči kotva:

  – brod. metalna naprava sa jednim, dva ili više svinutih krakova koja se spušta na dno (morsko, rečno i sl. ) i tako zadržava na mestu brod, za koji je pričvršćena lancem, konppcem, sidro, lenger;
  – poluga kojom se zatvaraju vrata, zasovnica, reza;
  – komad železa koji se stavlja na polove potkovičastog magneta i koji čuva njegovu jačinu;
  – deo uređaja za paljenje benzinske smese u motoru sa unutrašnjim sagorevanjem
  – poluga sa dva zupca na klatnu zidnog časovnika
  – vrsta palice, poluge nad vodeničkim kamenom u mlinu
  – deo na plugu
  – šara, motiv u vezu

  Rečnik SANU, knjiga X

  kotva poreklo značenje reči

  Reč se ne nalazi u Vukovom Rečniku.

  Poreklo reči:

  Etimologija reči kotva je veoma zanimljiva. O tome je detaljno pisala Jasna Vlaić-Popović u radu:

  Da li je kotva kniževna i(li) narodna reč?

  Rad je napiisan u okviru projekta “Etimološka istraživanja srpskog jezika i izrada Etimološkog rečnika srpskog jezika”

  Srpska i opšteslovenska reč kotva (rus. – котва, prasl. – koty-ve) u značenju sidro(grecizam), lenger (turcizam) gotovo da uopte nije zastupljena u dijalektici srpskog jezika.

  U starijim rečnicima postoji napomena Budmanija da je reč praslovenska, dok se P. Skok nadovezuje uz konstataciju da je preuzeta iz češkog ili ruskog jezika.

  Ta Skokova tvrdnja ne stoji. Nema poveznica sa češkim jezikom a u ruskom jeziku, iako postoji reč kotva, retko se upotrebljava, koristi se reč якорь.

  Kao slavenosrpsku posrbicu reč kotva nalazimo prvi put zabeleženu 1814 godine.

  Koristi je i Vuk u prevodu Novog zaveta a kao objašenjenje navodi reč – lenger, turcizam.

  Dakle, pismeni navodi pokazuju da nije bilo kontinuiteta u korišćenju ove reči u srpskom jeziku i da se javila kao “nova” posrbljena reč početkom 19 veka.

  Međutim, ako se ostavi po strani značenje kotva – sidro i pogledaj navedena značenja:

  – vrsta palice, poluge nad vodeničkim kamenom u mlinu
  – deo na plugu

  dolazimo do zaključka da na osnovu semantičkih pokazatelja reč kotva u značenju palica, pokazuje kontinuitet i “predstavlja relikt najstarijeg značenja imenice *koty”.

  U radu se dalje dokuzuje navedena tvrdnja navođenjem dijalektizama iste osnove, srodnog značenja.

  Možemo zaključiti – a to je tema navedenog rada, da je reč kotva prisutna u srpskom jeziku od davnina (u značenju palica, drvena motka) a da je u značenju sidro, lenger posrbica.

  Primeri upotrebe:

  Да ли „анкер“ или „котва“? — (Ово се односи на онај део у динамомашини, који се обрће. У физикама писаним у Београду употребљава се доиста овај назив „анкер“ као и у немачким уџбеницима, али питање је да ли ће реч …

  Pogledaj: šta znači reč – korab

  Тада пође под једно село, које се зове Њивица, и ту баци котву своју, мислећи остат без бриге, будући да је речено село турско било. Кад смо ми сазнали, да је овај брод француски, каква жалост и страх није с нами обвладао, …

  Људи су и то покушали, везали су оловно тане о конопно уже или котву о конопни пајван. За тим су спуштали уже и пајван све дотле у дубину, докле су год осећали да га кoтва претеже, и мислили су, да су тако измеpили …

  Pročitaj: kako je nastala reč – beleg

  Кормилар спусти котву и заустави лађу на средини Тисе. Нареди да се коњи упрегну, како би лађу привукли обали, па да се иде даље. Кочијаш Ђорђе Васић, са четири човека, утовари зоб у чамац и поће према лађи, а коњи су …

  Котва се причвршћује за тело односно јарам помоћу лежишта. Тело или јарам може да има разне облике, а израђује се обично од пљоснатог гвожђа.

  У издању Народне библиотеке Србије, као VIII том Описа јужнословенских ћирилских рукописа, изашла је књига Водени знаци хиландарских српских рукописа XVI века истакнутог археографа и филигранолога Радомана Станковића. Филигранолошки је описано и датирано 120 рукописа из XVI века, а доминантан водени знак јесте котва.

  Synonyms:
  sidro, lenger
  « Back to Glossary Index