Morava

  Morava – ime reke

  Poreklo i značenje reči Morava

  Postoje mnoge nedoumice oko porekla naziva reke – Morava, Srbija, kao i drugih hidronima i toponima istog naziva.

  Tumačenja su razna i data su u tekstu.

  Morava je drevna starosrpska reč koja označava oblast obraslu svežom, mladom travom, obično uz vodu a i  specifičnu zelenu boju.

  Oblik murava je takođe prisutan sa istim značenjem.

  Ostala tumačenja, kao i ono koje povezuje sa homonimom morava = mora, moriti, crna boja, nisu etimološki opravdana.

  morava-zelena-boja

  foto: iz knjige Srpski narodni vez, Jelica Belović Bernadzikovska

  Poreklo reči morava:

  morava – praslovenska, sveslovenska i starosrpska reč

  I – košmarni san; mora, glagol – moriti

  II – lug, mesto pokriveno zelenom travom, moguća veza sa hidronimom Dunavske regije

  Etimološki rečnik slovenskih jezika, praslovenski leksički fond, redakcija O.N.Trubačev,  knjiga 19

  Vuk Karadžić, Rečnik:

  1. Voda što teče kroz Srbiju i uteče u Dunavo…
  2. Predeo oko same reke – Odvrgoše (odmetuše) Gružu i Moravu
  3. žensko ime

  Petar Skok, Rečnik

  Reka južnih i severnih Slovena; predindoevropskog porekla, lat. Margus, ilirski oblik               * Maragus, vlat. – *Maraus,  nem. March uz napomenu da je sufiks – gus na jugu i severu zamenjen sufiksom – ava.

  sufiks – ava

  Ovaj sufiks mnogi etimolozi odeđuju kao veoma produktivan za građenje imena reka:

  Drava, Mlava, Nišava

  (napomena: sve navedene reke su ženskog roda; postoji i sufuks  – av za reke muškog roda – Dunav, Rzav )

  U tom smislu dolazimo i do sledećih tumačenja:

  • Skok u svom Rečniku navodi mišljenje da je – av(a) imenički i pridevski sufiks sveslovenskog porekla ( ljubav, žilav, lukav)

  Morava – reč keltskog porekla?

  Veoma rasprostranjeno tumačenje u poslednje vreme:

  •  Morava – reč keltskog porekla i da se sastoji od 2 reči

  mor + avon u značenju velika reka,

  Kombinacija ovih reči je tačna ako posmatramo značenje keltskih reči ali nije uobičajena kombinacija kada je redosled reči u pitanju.

  Reka Avonmore u Irskoj nam govori da je obrnuta kombinacija prikladnija kada govorimo o keltskom jeziku,

  Irish: An Abhainn Mhór, meaning “the big river”;

  irski – Abhain – reka

  Postoje i druge kombinacije u kojima postoji odrednica avon, reka kao sastavni deo imena i hidronima :

  Avonbeg , irs. Abhain Beag, mala reka

  abhain – From Old Irish aub, from Proto-Celtic *abū (compare Welsh afon), from Proto-Indo-European *h₂ep- (“water”). The form abhainn was originally the dative singular of abha, but is now widely used as the nominative/accusative as well.

  Ovo tumačenje nije opravdano za objašnjenje porekla imena reke Morava – reč nije keltskog porekla.

   

  Pročitaj: poreklo i značenje reči – Crnica, reka

  Značenje reči murava: 

  1. ime reke – Morava; ime vodi koja se inače zove Morava

  Prebrodi se preko Murave.

  1. ime nekoj biljci

  rus. морава, meka, sočna, mlada trava, busen, oblik prisutan i u drugim slovenskim jezicima

  Daničić, Rečnik

  mурава – сочная луговая трава; Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера

  Srodni toponimi istog porekla: Morača, Mura

  Ženska imena: Morava, Moravka

  Synonyms:
  Murava
  « Back to Glossary Index