paradoks

  paradoks – imenica, muški rod

  značenje reči paradoks:

  • misao, zaključak koji je protivurečan, suprotan, uobičajenom,  prihvaćenom stavu

  • u nauci: neočekivana pojava koja ne odgovara poznatim naučnim činjenicama

  Poreklo reči :

  grčki –  раradохоs – paradoxon, protiv očekivanja

  para (suprotno) +  doxa (dokein, misliti, izgledati)

  Pročitaj: poreklo i sva značenja reči instant

  Primeri upotrebe:

  Парадокс нема реалног решења, јер не постоји начин да се два опозита логично интегришу у консистентно разумевање проблема. За разлику од или–или природе дилеме, парадокс се може окарактерисати као и–и проблем …

  Zašto je nebo crno – To je pitanje zbunjivalo mnoge umove od XVI do XVIII veka. Prvo ga je postavio Kepler 1610. godine, zatim su se time pozabavili Halley i Cheseaux u XVIII veku, da bi 1823. godine Olbers predočio ovaj paradoks široj javnosti. Problem je potom nazvan Olbersov paradoks.

  Парадокс даје снажан подстицај за размишљање. Он открива слабости и ограничења наших интелектуалних инструмената расуђивања.

  paradoks značenje poreklo reči

  Шредингерова мачка је мисаони експеримент, уобичајено описан као парадокс, који је осмислио аустријски физичар Ервин Шредингер 1935. године. Експеримент указује на оно што је он сматрао проблемом копенхагенске интерпретације квантне механике, примењене на свакодневне објекте, који резултује сукобом са здравим разумом. У овом експерименту се представља да мачка може бити и жива и мртва, у зависности од претходних насумичних догађаја.

  Парадокс близанаца је, заправо, експеримент о Ајнштајновој теорији релативитета у којој један брат близанац путује свемирским бродом приближно брзини светлости, док други остаје на Земљи. По повратку на Земљу, први близанац открива да је брат који је остао на Земљи остарио брже од њега. Парадокс се јавља након што се размотри проток времена из угла оба близанца.

  « Back to Glossary Index